Stamreeks

stamreeks van Cornelis Herrewijnen

 

I. Aelbrecht (Allert) Pieterszn. Herwijnen, van, tr. N.N. NN.

II. Pieter Aelbrechtsz. (Allertszn.) Herwijnen, van, geb. omstr. 1545, – vóór 15 dec. 1580, tr. Nellitgen Yemantsdr. (?) NN, – vóór 28 april 1564.

III. Aelbrecht (Allert) Pieterszn. Herwijnen, van, geb. vóór 1564, – na 1624, tr. vóór 13 febr. 1588 Maricken Lenaertsdr. NN.

IV. Pieter Aelbrechtszoon Herwijnen, van, geb. Abbenbroek omstr. 1590, – Heenvliet vóór 20 dec. 1648, tr. 1e Neeltje Jacobs; tr. 2e Jannetje Leenderts, – Oudenhoorn vóór 1672; tr. 3e Heenvliet 22 mei 1639 Trijntje Dircks.
Uit het eerste huwelijk:

V. Jacob Pieterszoon Herwijnen (van), geb. Abbenbroek omstr. 1638, – Oud-Beijerland na 1670, tr. 1e Nieuw-Beijerland 22 nov. 1665 Neeltje Bastiaens (van Dorp); tr. 2e Geervliet 27 okt. 1669 Ariaentie Jacobs.
Uit het eerste huwelijk:

VI. Pieter Jacobszoon Herwijnen, ged. Oud-Beijerland 27 febr. 1667, tr. Klaaswaal 26 dec. 1685 Jannetje Bastiaansdochter Driel, van, geb. Goudswaard, – Nieuw-Beijerland 27 dec. 1719.

VII. Jacob Pieters Herwijnen, ged. Nieuw-Beijerland 14 sept. 1692, – 20 mei 1735, tr. 1e (ondertr. Piershil 4 maart) 1718 Neeltje Willemsdochter Verlaar, ged. Nieuw Beijerland 3 juni 1696, – 7 sept. 1727; tr. 2e Piershil 21 sept. 1727Maria Gerritsdochter Hoonaart of Honaert, van den, geb. Piershil 1707, – ald. 14 dec. 1736.
Uit het tweede huwelijk:

VIII. Gerrit Jacobszoon Herwijnen, ged. Piershil 17 febr. 1732, – Zuidland 22 mei 1788, tr. 1e Zuidland 11 dec. 1757 Neeltje Tuijndert of Tuinder, geb. Piershil 1732, – Zuidland 10 juni 1766; tr. 2e Zuidland 11 okt. 1767 Lena Jansdochter Raaf of Rave(n), de, geb. Spijkenisse 14 april 1737, – Zuidland 16 april 1792, dr. van Jan Barense Raven en Anna Cornelisdr. Weijde, van der.
Uit het tweede huwelijk:

IX. Jan Gerritszoon Herwijnen, ged. Zuidland 31 maart 1771, – ald. 30 nov. 1846, tr. Zuidland 11 mei 1794 Anna Philipsdochter Struijs of Struis, ged. Abbenbroek 9 febr. 1772, – Zuidland 14 maart 1845, dr. van Philippus en Catharina Dekker.

X. Leendert Herrewijnen, geb. Zuidland 22 aug. 1800, – ald. 14 jan. 1891, tr. Zuidland 13 april 1828 Maria Rij, van, geb. Zuidland 14 juni 1805, – ald. 15 mei 1882, dr. van Leendert en Jannetje Cornelis Hoogenboom.

XI. Cornelis Herrewijnen, geb. Zuidland 18 sept. 1847, – ´s-Gravenhage 16 mei 1922, tr. Zuidland 30 nov. 1871 Leuntje Jongejan, geb. Zuidland 13 maart 1852, – ´s-Gravenhage 2 maart 1907, dr. van Dirk en Adriaantje Kruis, de.

XII. Dirk Arie Herrewijnen, geb. Zuidland 6 febr. 1883, – ´s-Gravenhage 28 juli 1955, begr. ´s-Gravenhage op begraafplaats Nieuw Eykenduynen 1 aug. 1955, tr. ´s-Gravenhage 15 april 1908 Clasina Hendrika Oosenbrug, geb. ´s-Gravenhage 4 nov. 1888, – ald. 13 sept. 1968, begr. ´s-Gravenhage op begraafplaats Nieuw Eykenduynen 17 sept. 1968, dr. van Hendrik en Wilhelmina Adriana Bosch, van den.

XIII. Cornelis Herrewijnen, geb. ´s-Gravenhage 2 juli 1908, – ald. 5 maart 2004, begr. ´s-Gravenhage op begraafplaats Nieuw Eykenduynen 10 maart 2004, tr. ´s-Gravenhage 6 nov. 1946 Adriana Brand, geb. Scheveningen 8 nov. 1915, – Rijswijk zh 31 aug. 2005, begr. ´s-Gravenhage op begraafplaats Nieuw Eykenduynen 6 sept. 2005, dr. van Franciscus Martinus en Adriana Westerhoff.
 
 
 

XIV. Cornelis Herrewijnen, geb. ´s-Gravenhage, Kockstraat 280 18 jan. 1948, ged. in de Juliana Kerk te ´s-Gravenhage 24 juni 1951.


Published: Nov. 2007, latest update Nov. 2008.