Deel II

Image


GERRIT JACOBSZOON HERWIJNEN

 

Gerrit Jacobszoon Herwijnen, gedoopt op 17 februari 1732 te Piershil is tweemaal gehuwd geweest. Het eerste huwelijk was met Neeltje Tuinder of Tuijndert. Zijn tweede huwelijk was met Lena Jansdochter de Raaf of de Rave. Uit het huwelijk met Neeltje had Gerrit 5 kinderen. Van Lena kreeg hij eveneens 5 kinderen.
 

Van de kinderen uit het huwelijk met Neeltje Tuinder of Tuijndert, is één kind van het vrouwelijke geslacht. Een kind genaamd Jaapje Gerritszoon is geboren in 1761 en vermoedelijk overleden in 1762 of 1763. In 1764 werd er namelijk weer een zoon geboren met de naam Jaapje Gerritszoon. Of dit kind een langer leven beschoren is geweest is niet bekend. In 1763 werd er een zoon geboren met de naam Jacob Gerritszoon, ook van hem is niet bekend of hij is gehuwd of mogelijk vroeg is overleden. Wel is bekend dat op 2 maart 1760 een zoon in Zuidland werd gedoopt met de naam Aarnout Gerritszoon, overleden op 24 maart 1817 op 57 jarige leeftijd. Aarnout is gehuwd geweest met Lena van Vliet. Lena van Vliet is op 21 november 1827 te Zuidland overleden. Of er uit het huwelijk van Lena en Aarnout kinderen zijn geboren is eveneens niet bekend.
  

Uit het op 11 oktober 1767 gesloten huwelijk met Lena Jansdochter de Raaf of de Rave, gedoopt 14 april 1737 te Spijkenisse en overleden op 16 april 1792 te Zuidland werden 5 zoons geboren, die hieronder worden beschreven.


  
JACOB HERWIJNEN
  

Jacob Herwijnen is gedoopt op 7 mei 1769 te Zuidland, Vermoedelijk is Jacob reeds op jeugdige leeftijd overleden. Dit vermoeden komt voort uit het feit dat een jaar later weer een Jacob werd geboren, namelijk Jacob Gerritszoon.
 
  

JACOB GERRITSZOON HERWIJNEN
  

Jacob Gerritszoon Herwijnen (geboren in 1770), is gehuwd met Hillegonda Willems de Labije en kreeg uit dit huwelijk 2 kinderen, een jongen Gerrit Jacobszoon en een meisje Lena Jacobsdochter. De kinderen Gerrit en Lena kregen echter niet de achternaam Herwijnen, maar HERREWIJNEN. Jacob en Hillegonda maakten een testament op bij notaris Brouwer op 3 april 1797, waarbij werd bepaald dat bij hun overlijden Jan Herwijnen (een broer van Jacob) en Samuel Touw de voogdij over de kinderen kregen.
  

Lena Herrewijnen trouwde met Jan Arijsz. van der Meijden. De kinderen uit dit huwelijk blijven buiten beschouwing daar deze de naam Herrewijnen niet voortzetten. Gerrit Herrewijnen huwde op 11 maart 1814 met Ariaantje van Eijsden. Gerrit kreeg uit het huwelijk met Ariaantje 13 kinderen. Van deze 13 kinderen zijn 8 kinderen op zeer jeugdige leeftijd overleden. Van de overige kinderen waren er 4 van het vrouwelijke geslacht en zetten hierdoor de naam Herrewijnen niet voort. Restte Gerrit Herwijnen nog zijn zoon  Jacob Herrewijnen.
  

Jacob Herrewijnen deed wat er van hem verwacht werd en zorgde er voor dat de naam Herrewijnen bleef voortbestaan, maar liefst 22 kinderen kreeg Jacob. Uit zijn eerste huwelijk met Kaatje Heijmans kreeg Jacob 4 kinderen. Uit zijn tweede huwelijk met Cornelia Verburgh kreeg hij 18 kinderen. Van de 22 kinderen waren er 10 van het vrouwelijke geslacht en zorgden dus niet voor voortzetting van de naam Herrewijnen. Van de 12 mannelijke Herrewijnen zijn er 5 op jonge leeftijd overleden. De overige 7, waarvan 1 vermoedelijk niet is gehuwd, zorgden voor de nakomelingen en voortzetting van de naam Herrewijnen.
  

De thans nog levende generaties Herrewijnen in onder andere de plaatsen Abbenbroek, Geervliet. ´s-Gravenzande, Honselersdijk en Zuidland hebben hun bestaan hieraan te danken. Deze tak is ook de meest avontuurlijke tak, daar er hieruit personen emigreerden naar Zuid-Afrika, Verenigde Staten van Amerika en Canada. Met name in Canada bevindt zich momenteel een uitgebreide familie Herrewynen.
  


JAN GERRITSZOON HERWIJNEN
  

Jan Gerritszoon Herwijnen is gedoopt op 31 maart 1771 in Zuidland. Hij is op 11 mei 1794 gehuwd met Anna Struijs, geboren 9 februari 1772. Uit het huwelijk tussen Jan Gerritszoon en Anna zijn 12 kinderen geboren. E´n van de kinderen kreeg als achternaam de naam Herwijnen. Dat was Jacob, geboren 14 februari 1805 en gedoopt 17 februari 1805 te Zuidland. Hij is overleden d.d. 13 september 1854 op 49 jarige leeftijd. Niet bekend is of Jacob gehuwd is geweest en of hij kinderen heeft gehad. Daardoor is ook niet bekend of door hem de naam Herwijnen of mogelijk toch Herrewijnen werd voortgezet. Het is dus niet uitgesloten dat er nog een Herwijnen rond loopt met familiebanden met de familie Herrewijnen. De andere elf kinderen van Jan Herwijnen en Anna Struijs kregen allen de naam HERREWIJNEN. Drie kinderen overleden op jonge leeftijd en 5 kinderen waren van het vrouwelijke geslacht. De broers Gerrit, Leendert, en Pieter kregen in totaal 14 kinderen. Gerrit kreeg 4 kinderen die allen op jeugdige leeftijd overleden. Pieter trouwde pas op 37 jarige leeftijd en kreeg 1 kind dat nog geen maand oud is geworden. Leendert kreeg 9 kinderen, 4 overleden op jonge leeftijd. Van de vijf overige kinderen was er 1 van het vrouwelijk geslacht en 4 van het mannelijk geslacht, te weten Jan (13 kinderen), Leendert (3 kinderen die allen voor het eerste jaar overleden), Gerrit (1 zoon) en Cornelis (9 kinderen). Cornelis trok met zijn gezin naar Den Haag.
  

Jan Herrewijnen had weliswaar 13 kinderen, maar daarvan werden er 2 doodgeboren, 7 overleden op zeer jonge leeftijd. Drie kinderen waren van het vrouwelijk geslacht, die allen wel zijn gehuwd. Restte er een zoon genaamd Leendert, die slechts 25 jaar geworden is en vermoedelijk nooit getrouwd is geweest.

De thans nog levende generaties Herrewijnen in onder andere de plaatsen Delft, Den Haag, Grave, Nijmegen, Oud-Beijerland, Rotterdam en Wateringen zijn nakomelingen van Cornelis Herrewijnen.


  
PIETER GERRITSZOON HERWIJNEN
 

Pieter Gerritszoon Herwijnen is gedoopt op 17 april 1774 te Zuidland. Hij huwde op 2 mei 1804 met Aartje Cornelis de Labije, gedoopt te Zuidland op 23-5-1773. Pieter Herwijnen was van beroep melkboer en veehouder. Pieter en Aartje kregen 4 kinderen, te weten Maria, Lena, Johanna en Cornelia. De vier kinderen kregen niet de achternaam Herwijnen maar HERREWIJNEN. Daar de vier kinderen allen van het vrouwelijke geslacht waren werd de naam Herrewijnen niet voortgezet.
  


BAREND GERRITSZOON HERWIJNEN
 
Barend Gerritszoon Herwijnen, geboren 2 februari 1777 is driemaal gehuwd. Uit het eerste huwelijk op 22-11-1803 met Willemtje van der Arend is niet bekend of daar kinderen uit zijn geboren. Vermoedelijk is Willemtje van der Arend al vroeg overleden. Barend huwde namelijk reeds op 5 augustus 1805 met Claasje Pieters Looij. Claasje Pieters Looij is op 7 november 1835 op 57 jarige leeftijd overleden. Het derde huwelijk sloot Barend op 22 september 1840 op 63 jarige leeftijd met Leentje Reijerkerk 53 jaar.
  

Barend Gerritszoon Herwijnen heeft zeer waarschijnlijk alleen kinderen gehad van Claasje Pieters Looij. Dat zijn in totaal 7 kinderen geweest. Alle zeven kinderen kregen niet de naam Herwijnen, maar HERREWIJNEN. Drie kinderen zijn op zeer jeugdige leeftijd overleden. Twee kinderen waren van het vrouwelijke en twee van het mannelijke geslacht. De kinderen van het mannelijke geslacht waren Pieter en Gerrit Herrewijnen. Pieter kreeg 9 kinderen en Gerrit kreeg 5 kinderen. De vijf kinderen van Gerrit stierven allen reeds voor het eerste levensjaar. Gerrit zelf overleed ook vroeg, namelijk op 35 jarige leeftijd. Van de kinderen van Pieter overleden 6 kinderen voor of rond het eerste levensjaar. Een zoon bereikte de leeftijd van 23 jaar, deze zoon is waarschijnlijk niet gehuwd geweest. De twee kinderen van Pieter Herrewijnen die overbleven waren Pieter en Klaasje Herrewijnen. Klaasje was van het vrouwelijke geslacht. De zoon Pieter zorgde voor de verdere voortzetting van de naam Herrewijnen. Pieter kreeg 11 kinderen, waarvan eveneens 6 kinderen op jeugdige leeftijd stierven. De twee zoons Pieter en Barend hebben voor verdere voortzetting van de naam Herrewijnen gezorgd.
  

Nakomelingen zullen zich onder andere bevinden in de plaatsen Rotterdam en Spijkenisse.

 
 

published: Nov. 2007.