Wetenswaardig

 

Welke gegevens zijn openbaar?
  
Geboorteakten openbaar na:    100 jaar
Huwelijksakten openbaar na:      75 jaar
Overlijdensakten openbaar na:    50 jaar
  
  
Genealogische schema's:
  
De stamreeks is een in generaties gerangschikte opgave van iemands wettige voorouders in rechte mannelijke lijn dit noemt men patriarchaat. Een stamreeks via de vrouwelijke lijn noemt men matriarchaat
  

De genealogie is een in generaties gerangschikte opgave van personen die in de wettige mannelijke lijn afstammen van een persoon.
  

Dekwartierstaat is een in generaties gerangschikte opgave van de wettige voorouders van een persoon.
  

De parenteel is een in generaties gerangschikte opgave van de wettige afstammelingen van een ouderpaar, zowel in mannelijke als vrouwelijke lijn.
  
  
Chronologie Burgerlijke Stand 
  
04-07-1796,    Oudste akte van Burgerlijke Stand.
  

12-07-1796,    Invoering van de Franse wetten op de oudste akten van de Burgerlijke Stand op Nederlands grondgebied.

01-05-1798,    Oudste Burgerlijke Stand akten in het Limburgs Roergebied.

1799,               Staatsgreep door Napoleon Bonaparte in Frankrijk.

01-04-1803,    De voornamen worden wettig geregeld volgens de Franse wet: Code de Civil; in Nederland van kracht van 1811 tot 1970.

1805,               Invoering van het register van eigendomsoverdracht.

1806,               Oprichting van het Koninkrijk Holland onder Lodewijk Bonaparte, een broer van Napoleon.

20-07-1807,    Eerste decreet op klappers van de Akten van de Burgerlijke Stand, voor zover in Nederland aanwezig.

1810,               Koninkrijk Holland wordt bij Frankrijk ingelijfd; het begin van de Franse taal wordt duidelijker.

01-01-1811,    Invoering van een nieuw rechtsstelsel; genaamd Code de Napoleon: dit stelsel omvat o.a. de Code de Civil en de Code de Penal: een nieuwe gerechtelijke indeling voor het hele land en een nieuwe muntsoort. Het officiële begin van de Burgerlijke Stand.

01-03-1811,    Invoering Code de Civil voor Nederland boven de ?grote rivieRené. De rest van (Noord) Nederland volgt in grote blokken.

18-08-1811,    Decreet op achternaam: iedereen moet een vaste achternaam krijgen.

17-05-1813,    Herhaald decreet: iedereen is wettelijk verplicht een vaste achternaam aan te nemen.

30-11-1830,    Terugkeer van de ?Oranjestaat?; omdat inmiddels Prins Willem V overleden is, wordt zijn zoon Willem na enige tijd koning Willem I van het Koninkrijk der Nederlanden.

08-01-1817,    Militie gegevens worden verplicht vermeld in de huwelijksakte.

08-11-1825,    Koninklijk besluit waarin vastgesteld is dat iedereen binnen 6 maanden een vaste achternaam moet hebben.

29-09-1828,    Wettelijk besluit genomen tot het houden van eerste officiële volkstelling.

1832,               Het in 1805 ingevoerde register van eigendomsoverdracht wordt vervangen door het kadaster.

1838,               Nieuw Burgerlijk Wetboek, waarin onder andere:

-         meerderjarig verhoogd van 21 naar 23 jaar.

-         afschaffing adoptie uit Burgerlijke Stand.

-         alle cijfers (jaartallen) worden voluit geschreven.

-         er mogen geen afkortingen meer gebruikt worden in akten.

-         verplichting van militieregels in huwelijksakte.

-         minimum huwelijksleeftijd van de vrouw wordt verhoogd van 16 naar 18 jaar

01-01-1850         Officiële invoering van het Bevolkingsregister.
  

(Bron: Gens Humana een uitgave van HCC Genealogie)
 
 
Verwantschap:
 
kind-ouder                   - eerstegraads verwantschap
kind-grootouder           - tweede graad verwantschap
kind-oom/ tante           - derdegraads verwantschap
kind-neef/ nicht            - vierdegraads verwantschap

 
Schema:
 
Image
 
bron schema: www.voorouders.net