Site gegevens

herrewijnenweb.nl
genealogische website - genealogic website
website informatie - website information:
 
   

Deze website is ter nagedachtenis aan mijn ouders Cornelis Herrewijnen (1908-2004) en Adriana Herrewijnen-Brand (1915-2005).
This website is in memory of my parents Cornelis Herrewijnen (1908-2004) and Adriana Herrewijnen-Brand (1915-2005).
 
Het webadres is geregistreerd bij SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie Nederland) op maandag 8 januari 2007.
The web address is registered at SIDN (The Foundation for Internet Domain Registration in The Netherlands) on Monday  January 8, 2007.

Onderzoek familienamen: Herrewijnen, Herrewijn, Herweijnen, Herwijnen, Herwijn, Harrewijnen, Harrewijn, Harrewijen, Harwijnen, Brand, Oosenbrug, Osnabrug en Westerhoff.
Family name research: Herrewynen, Herrewyn, Herweynen, Herwynen, Herwyn, Harrewynen, Harrewyn, Harrewyen, Harwynen, Brand, Oosenbrug, Osnabrug and Westerhoff.

Webhosting/Server location Herrewijnenweb.nl
Hosting2GO.nl

De website herrewijnenweb.nl is gemaakt met Joomla! 2.5
The website herrewijnenweb.nl was made with Joomla! 2.5

Herrewijnenweb.nl is te bekijken met o.a. de internet webbrowsers: IExplorer 11, Chrome, Safari (Apple en Windows versie).
Herrewijnenweb.nl is working with the internet webbrowsers: IExplorer 11, Chrome, Safari (Apple and Windows version).

De site is voor het eerst op het internet geplaatst op Donderdag 8 November 2007, tijd 00.15 uur.
The site is placed for the first time on the Internet on Thursday November 8, 2007, time 00.15 hour.

De genealogische website herrewijnenweb is aangemeld bij: Centraal Bureau voor Genealogie (CBG).
The genealogical website herrewijnenweb has been report to: Central Bureau for Genealogy (CBG). Update website May-July 2008: 


Volledig nieuwe informatie - New information:

Website/Nieuwsbrief
Website/Statistieken – English/Statistics
Genealogie/Herwijnen, (van)/Adriaan
Genealogie/Herwijnen, (van)/Aert O. (a few persons with the name: "Herwijnen, Van Herewijnen and (Van) Herrewijnen")
Genealogie/Herwijnen, (van)/Francis
Genealogie/Herwijnen, (van)/Jan Ariese
Genealogie/Herwijnen, (van)//Johannes (1 person with the name: "Van Herrewijnen")
  
 
 
Veranderingen - Changes:

Website/Site gegevens
Website/Website beheer/Webmaster Login - Inloggen op de site
Genealogie/Herwijnen, (van)/Jacob Pzn
Genealogie/Herrewijnen/Aangetrouwden
Genealogie/Herrewijnen/Allerlei
Genealogie/Herrewijnen/Informatie
Genealogie/Herrewijnen/Emigratie
Genealogie/Parentelen/Jacob Gzn
Genealogie/Parentelen/Jan Gzn
Genealogie/Parentelen/Pieter Gzn
Genealogie/Parentelen/Barend Gzn
English/Ancestors
English/Emigration
English/Information


Update website November 2008:

Volledig nieuwe informatie - New information:

Genealogie/Herwijnen, (van)/Adrianus
Genealogie/Herwijnen, (van)/Jan Janse
Genealogie/Herwijnen, (van)/Pe(e)ter
Genealogie/Herwijnen, (van)/Pieter Sgzn
Genealogie/Herwijnen, (van)/T(h)eunis

Veranderingen - Changes:


Website/Site gegevens
Website/Nieuwsbrief
Website/Statistieken
Genealogie/Herwijnen, (van)/Jacob Pzn (Aelbrecht)
Genealogie/Herwijnen (van)/Jan Ariese
Genealogie/Herrewijnen/Aangetrouwden
Genealogie/Herrewijnen/Informatie
Genealogie/Kwartierstaat/Cornelis (Cees)
Genealogie/Kwartierstaat/Stamreeks
English/Ancestors/Van Herwynen
English/Ancestors/Herrewynen
English/Information
English/In-laws
English/Site statistics


Update website May-June 2009:

Volledig nieuwe informatie - New information:

Genealogie/Geschiedenis/Bruisten (van Herwijnen)
met dank aan de Stichting Museum Slot Loevestein

Genealogie/Herwijnen (van)/Cornelis
(668 personen – voornamelijk afkomstig uit de plaats Herwijnen en omgeving)
Genealogie/Herwijnen (van)/Eijmert
(1118 personen – voornamelijk afkomstig uit Driel (Maasdriel)
Genealogie/Herwijnen (van)/Jannigje
(69 personen – afkomstig uit o.a. Almkerk

Vervallen - Expired:

Genealogie/Herwijnen (van)/Adrianus 


Veranderingen - Changes: 

Website/Site gegevens
Website/Nieuwsbrief
Genealogie/Herwijnen (van)/Aert O.
143 personen toegevoegd, totaal thans 874 personnen
Genealogie/Parentelen/Jacob Gzn
Genealogie/Parentelen/Jan Gzn
Genealogie/Parentelen/Barend Gzn
Genealogie/Herrewijnen/Aangetrouwden
Genealogie/Herrewijnen/Emigratie
Genealogie/Herrewijnen/Informatie
Genealogie/Herrewijnen/Foto Album
English/Emigrants
English/Information
English/Ancestors/Herrewynen
English/In-laws Update website July-December 2009:

Volledig nieuwe informatie - New information:


Genealogie/Geschiedenis/Deel III
Onderzoeksresultaten van Ir. C. Sigmond naar het geslacht (van) Herwijnen uit Abbenbroek en Heenvliet.

Vervallen - Expired:

Genealogie/Herwijnen (van)/Adriaan
Genealogie/Herwijnen (van)/Jannigje
Genealogie/Herwijnen (van)/Pe(e)ter
Genealogie/Herwijnen (van)/Pieter Sgzn.
Genealogie/Herwijnen (van)/T(h)eunis

Veranderingen - Changes:

Website/Site gegevens
Website/Nieuwsbrief
Genealogie/Herwijnen (van)/Aelbrecht
Genealogie/Parentelen/Barend Gzn.
Genealogie/Herwijnen (van)/Aert O.
434 personen toegevoegd, totaal thans 1308 personen 
Genealogie/Herwijnen (van)/Arie Jansz.
431 personen toegevoegd, totaal thans 738 personen
Genealogie/Herwijnen (van)/Jan Janse
174 personen toegevoegd, totaal thans 1436 personen 
Genealogie/Herwijnen (van)/Johannes
58 personen toegevoegd, totaal thans 230 personen
Genealogie/Herrewijnen/Aangetrouwden
Genealogie/Herrewijnen/Emigratie
Genealogie/Herrewijnen/Informatie
English/Emigrants
English/Information
English/Ancestors/Van Herwynen
English/Ancestors/Herrewynen
English/In-laws


Update website June - July 2010:

Volledig nieuwe informatie - New information:


Genealogie/Herrewijn/Franchoys
Genealogie/Herrewijn/Marten

Veranderingen - Changes:

Website/Site gegevens
Website/Nieuwsbrief
Genealogie/Parentelen/Barend Gzn.
Genealogie/Herwijnen (van)/Aert O.
103 personen toegevoegd, totaal thans 1411 personen 
Genealogie/Herwijnen (van)/Cornelis
40 personen toegevoegd + wijzigingen, totaal thans 708 personen
Genealogie/Herwijnen (van)/ Jan Janse – Andel, thans genaamd Jan Ariens - Andel
162 personen toegevoegd, totaal thans 1596 personen 
Genealogie/Herrewijnen/Aangetrouwden
Genealogie/Herrewijnen/Emigratie
Genealogie/Herrewijnen/Informatie
English/Emigrants
English/Information
English/Ancestors/Herrewynen
English/In-laws  Update website Maart 2011:

Volledig nieuwe informatie - New information:

Genealogie/Har(re)wijn(en)/Aalbert, 559 personen
Genealogie/Har(re)wijn(en)/Cornelis, 252 personen
Genealogie/Har(re)wijn(en)/Jan Cornelis, 191 personen
Genealogie/Har(re)wijn(en)/Lodewijk, 24 personen


Veranderingen - Changes:

Website/Site gegevens
Website/Nieuwsbrief
Genealogie/Herwijnen (van)/Aert O. - Emmikhoven
133 personen toegevoegd, totaal thans 1544 personen
Genealogie/Herwijnen (van)/Johannes - Zaltbommel, deze webpagina heeft naast
de aanvullingen een andere naam gekregen, en heet nu: Anthonij - Zaltbommel
40 personen toegevoegd, totaal thans 270 personen
Genealogie/Herwijnen (van)/Francis – Empel (Gewande), deze webpagina heeft naast de aanvullingen een andere naam gekregen, en heet nu: Jan - Empel (Gewande).
314 personen toegevoegd, totaal thans 546 personen
Genealogie/Herwijnen (van)/Jan Ariens - Andel
96 personen toegevoegd, totaal thans 1692 personen
Genealogie/Parentelen/Barend Gzn.
Genealogie/Parentelen/Jacob Gzn.
Genealogie/Herrewijnen/Aangetrouwden
Genealogie/Herrewijnen/Informatie
Genealogie/Her(re)wijn/Marten
Genealogie/Kwartierstaat/Cornelis (Cees)
Genealogie/Meertens Inst./div. namen
English/Information
English/Ancestors/Herrewynen
English/In-laws


Update website Dec. 2011 - Jan. 2012:

Volledig nieuwe informatie - New information:

Genealogie/Aanverw.fam./Brand (Scheveningen), 436 personen
Genealogie/Aanverw.fam./Oosenbrug-Osnabrug (Leiden/Den Haag), 773 personen
Genealogie/Aanverw.fam./Westerhoff-1 (Enkhuizen), 150 personen
Genealogie/Aanverw.fam./Westerhoff-2 (Enkhuizen), 60 personen

Veranderingen - Changes:

Website/Site gegevens
Website/Nieuwsbrief
Genealogie/Herwijnen (van)/Arie Jansz.
212 personen toegevoegd, totaal thans 950 personen
Genealogie/Herwijnen (van)/Eijmert
130 personen toegevoegd, totaal thans 1248 personen
Genealogie/Parentelen/Barend Gzn.
Genealogie/Parentelen/Jacob Gzn.
Genealogie/Parentelen/Jan Gzn.
Genealogie/Herrewijnen/Aangetrouwden
Genealogie/Herrewijnen/Informatie
Genealogie/Her(re)wijn/Marten (paintings)
Genealogie/Har(re)wijn(en)/Cornelis heet nu Cornelis-1
Genealogie/Har(re)wijn(en)/Jan Corn., deze webpagina heeft naast
de aanvullingen een andere naam gekregen, en heet nu Cornelis-2
96 personen toegevoegd, totaal thans 287 personen
English/Information
English/In-laws


Update website August 2017:


Vervallen - Expired:

 

Website/Statistieken
Genealogie/Onderzoek
Herrewijnen/Laatste nieuws
English/Research
English/Site statistics
Diversen uit het menu (volledig)

 

Volledig nieuwe informatie - New information:

Archives (in het menu)
Goede Doelen (in het menu)
Genealogie/Gericke (Gericke d'Herwiynen-Gericke van Herwijnen)

Veranderingen - Changes:

Website migratie van Joomla! 1.0 naar versie 3.7
Homepage
Website/Site gegevens
Website/Nieuwsbrief
Genealogie/Herwijnen (van)/Aert O.
127 personen toegevoegd, totaal thans 1671 personen
Genealogie/Herwijnen (van)/Jan Ariens
118 personen toegevoegd, totaal thans 1807 personen
Genealogie/Parentelen gewijzigd in: Genealogie/4 takken
Genealogie/4 takken/Barend Gzn.
Genealogie/4 takken/Jacob Gzn.
Genealogie/4 takken/Jan Gzn.
Genealogie/4 takken/Pieter Gzn.
Genealogie/Herrewijnen/Aangetrouwden
Genealogie/Herrewijnen/Informatie
Genealogie/Har(re)wijn(en)/Aalbert
71 personen toegevoegd, totaal thans 630 personen
Genealogie/Har(re)wijn(en)/Cornelis-1
86 personen toegevoegd, totaal thans 338 personen
Genealogie/Har(re)wijn(en)/Cornelis-2
20 personen toegevoegd, totaal thans 307 personen
Aanverw.fam./Brand
253 personen toegevoegd, totaal thans 689 personen
English/Information
English/Ancestors/Van Herwynen
English/Ancestors/Herrewynen
English/In-laws


Published: Nov. 2007, latest update August 2017.