Site-Priv

Privacy Herrewijnenweb Genealogische website: 

 

 

Without consent personal details are not mentioned of any living persons. The reason of this is: "Law protection privacy" a Dutch Law. Probably many of you would have liked to see their name on the website of genealogical review of the family Herrewynen. In respect of some people would rather not see their personal information displayed on internet.

   

It's for me unfeasible to approach all living family and asked them to place their personal details on the website. Besides I don't have all their addresses and telephone numbers.

When you see your personal details on the website, and not agree, then you have the right to remove or correct it (Law protection privacy, effect from 1 September 2001). If you demand to remove it contact me by e-mail, then I will comply with your wishes.

   

When you have found details of your parents or grandparents on this website then it's possible to find out the number of children they got from their marriages etc. Contact me probable I can give you more information from my database. If you want to give me your personal details about yourself, your spouse and children for this website, then that will be very much appreciated by me.

   

Op deze website worden, zonder toestemming van betrokkene, geen persoonsgegevens vermeld van in leven zijnde personen. De reden hiervan is de Wet bescherming persoonsgegevens. Waarschijnlijk hadden velen het leuker gevonden als ze hun naam hadden gevonden in de op deze site staande genealogische overzichten. Ik dien echter te respecteren dat er personen zijn die het liever niet hebben dat hun gegevens op het internet staan. Het is voor mij ook ondoenlijk om alle in leven zijnde personen te benaderen of zij er bezwaar tegen hebben dat hun persoonlijke gegevens op het internet worden geplaatst. Bovendien beschik ik niet over alle adressen en/of telefoonnummers.

Als u, ondanks dat ik er naar gestreefd heb geen informatie over in leven zijnde personen op de site te zetten, toch persoonsgegevens over u op deze website aantreft dan heeft u volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), van kracht sedert 1 september 2001, het recht te eisen dat uw persoonsgegevens van deze website worden verwijderd. Ik verzoek u dan per e-mail contact met mij op te nemen. De betreffende gegevens zullen dan door mij worden verwijderd

   

Op deze website kunt u overigens toch zien of er gegevens over u in mijn database bekend zijn. Als u uw ouders of grootouders op deze site heeft kunnen vinden dan wordt er mogelijk wel aangegeven hoeveel kinderen er uit hun huwelijk zijn geboren. In dat geval wordt er namelijk een X aantal Herrewijnen of een X aantal personen met een andere achternaam genoemd. Als u wilt weten welke persoonlijke gegevens over u in mijn database zitten neem dan contact met mij op. Tevens kunt u contact met mij opnemen als u het leuk vindt dat uw persoonsgegevens en die van uw echtgenote en/of kinderen op deze site vermeld staan. Dit laatste stel ik op prijs, daar op deze manier een duidelijke/overzichtelijke en uitgebreide genealogische website over de familie Herrewijnen wordt verkregen.

   

Published: Nov. 2007, latest update Febr. 2016.