Indemniteit

ZUIDLAND

LIJST VAN ONTVANGEN AKTEN VAN INDEMNITEIT (inv. nr. 113 en 114)

 

30-4-1713:
Dick van der Linde ende zijne huysvrouwe, het kint van Willem Geilvoet za. ende Helena Dirks van der Linde, weduwe van den overleeden Geilvoet genaamt Jannetje oud omtrent 3/4 jaars van Oudenhoorn.

25-2-1722:
Adriaan de Jong laatst schoolmeester der vrije heerlijkheyt Daalm ende Hermijna de Roos sijne huysvrouw met haar drie kinderen te wete Abraham, out omtrent ses jaar, Willem out omtrent vier jaar ende Neeltje out omtrent twe jaaren van Gorinchem

16-9-1742:
Het kind van Grietje Antonisz.Jungerius,weduwe van Arien Jansz.Boer,jegenwoordig woonende tot Langeracq aan deeze zijde de Lecq,te weeten Marrigje Ariens Broer,oud ruym vier jaaren en geboortig alhier van Noordeloos

 

 

23-9-1752
Pieter Jacobsz,Herwijn (van Piershil?)

 

22-11-1752
De 2 kinders van Aart Jorisze Keyserswaart en Lijsbeth Cornelisdr.Visser met name Geertje,oud 4 jaaren en Cornelis,oud 2 jaaren van Heinenoort

18-5-1755
Hendrina Sanders van Sevenhuizen

20-3-1758
Mattheus Hermans van Wevelinghoven

22-10-1759
Ariaentje Maertensdr.van der Graeff,oudt ontrent 25 jaren,geboortigh van IJsselmonde,wiens moeder is geweest Pietyertje Jillesd. Verheij (van IJsselmonde)

24-12-1759
Aarjante Dubbeldestuiver,zijnde geboorigh onder ons ambagt ofte haar kint zijnde een dogter waarvan zij op den 20 deser maant binnen den dorpe vant Zuytlant is bevallem van Biert

29-1-1760
aAgatha Smitkan,vrouw van Cornelis van Weel

11-3-1763
Ingetje Sluymers van Geervliet

26-9-1763
Maartje Jansdr.Lugtenburgh,oud ontrent 22 jaeren van Oostvoorne

28-6-1764
Dirck Dam,meestermolenaer laest gewoondt hebbende binnen den dorpe en heerlijckheijt van Poortvliet en zijn twee kinderen met naeme Pieter,oudt seven jaeren en Ari,oudt ses jaeren,alhier geboren van Poortvliet

1-4-1765
Het kind waarvan Josina van der Sluys tusschen den 30e en 31e der gepasseerde maand maart deezes jaars is bevallen,zijnde een dogtertje van Simonshaven en Schuddebeurs

6-4-1765
Madeleentje van Huyse,oudt negenentwintig jaren van Nieuw-Helvoet

4-5-1765
Kaatje Deegens,huysvrou van Dirk Dam en deszelvs dogter oud 10 jaare van Numansdorp

2-11-1765
Jacob Ariensz.Dekker van Puttershoek

21-5-1767
Jan Reyniersz.Quak van Nieuwenhoorn

9-4-1768
Grietje Abramse de Jong van Maassluys

20-4-1768
De dogter van Dirk Langstraat van Heenvliet

28-4-1768
Het kind van Jacob Dekker,genaamt Ingetje,oud een en een half jaar van Mijnsheerenland

21-4-1770
Neeltje Leendertsd.Beyer van de Vierpolders

7-5-1770
Neeltje Pleune van der Munnik van Capelle op d´IJssel

21-3-1771
Jan Willemse van der Herik,oudt zijnde 28 jaaren van Molenaarsgraaf

30-5-1771
Leendert Leendertsz,van der Wael,oudt omtrent 25 jaren,geboortig van 's Gravenambagt,wiens moeder is Ariaantje Legerstee met sijn kindt genaamt Leentje,oudt omtrent 4 weken,geboortigh mede van 's Gravenambagt van Pernis

24-8-1771
Cornelis Ruijghaver van Goudswaard

24-10-1771
Lijntje A.den Dubbelde,oudt omtrent 32 jaren,geboortigh van Hoogvliet wiens moeder is geweest Ariaantje A.Swart van Hoogvliet

7-4-1772
Benjamin Romeyn van Nieuwenhoorn

20-4-1772
Jan Touw van Oostvoorne

1-6-1772
Jan Reyn.Quak,oud 38 jaren van Nieuwenhoorn

11-12-1772
Arendje Pillen,oudt bijnae negenendertig jaren van Zwartewaal

19-3-1774
Commertje Meuselaar,huisvrouw van Klaas Verrij,nu laast van de Koorndijk meterwoon van Westmaas

6-6-1775
Jannitie Claese Ruyghaver vant Nieuwland bestaande in de Vierpolders

19-2-1776
Regina Barbar Hilgert van Palsdorp

19-7-1777
Het dochtertje van Antonie Zwikker en Ingetje van Rey,genaamt Maria,vijf jaren oud van Zuid-Beierland

5-3-1778
Lena Jacobsdr.van der meer en haar kind genaamt Leendert,oud circa drie jaar van de Koorndijk

8-4-1779
Lijsbeth Teunisse Visser van Barendrecht

8-4-1779
De drie kinderen van Jan vn de Fynaart en Pleuntje Benne,met naame Jannetje,oud ruim 9 jaaren,Hendrik,oud 6 jaaren en Aaltje,oud ruim 3 jaaren van Barendrecht

10(?)4-1779
Aagje,dogter van Jan Janse van de Findert en Pleuntje Hendrikse Benne,oudt omtrent seventien jaaren van Rijsoort

16-4-1779
aa Jan van den Fynaard en deszelfs huijsvrouw Pleuntje Benne en haar dochter Lijsbet van Heerjansdam

12-11-1781
Pieter Biesheuvel van Nieuwenhoorn

14-1-1782
Jannetje Teunis Kwak,oud circa 3 – 24 jaaren van Zwartewaal

1-4-1782
Gerrit van den Ban,oud ruim dertig jaaren van Oostvoorne

16-10-1782
Cornelis Roos,geboore te Alblasserdam,dog wonende te Zuydland van Alblasserdam

19-12-1782
Jacob van Rhoder,geboren alhier,oud over de vier en veertig jaaren van de forteresse Hellevoetsluys

18-11-1784
Mattheus Wiemans geboren alhier ter steede van Dordrecht

21-4-1785
Sara Koppenol,oud omtrent 27 jaaren van Nieuwenhoorn

16-3-1789
Het kind van Leendert Verzijl en Maartje Verheij genaamd IJzaak,twee jaren en ruim 3 maanden oud van Heinenoord

24-4-1794
Grietje van Pelt,oudt 28 jaaren,huysvrouw van Dirk Janse van Vliet van Strijen

18-5-1796
Arnoldus Kremer,gedoopt op 26 juli 1751,eghtesohn van Theodorus Kremer en Catharina Sleebosch van Zeddam

24-9-1796 (31-10-1788)
Adam Veltgrugh van Nieuw-Beierland

24-10-1797
Ary Pietersz.den Boer,oud omtrend 29 jaaren wiens moeder is geweest Sijtje Hobbel van Hoogvliet

7-2-1800 (29-3-1790)
Theodorus Wilhelmus Schoenmakers van Noord Palsbroek

1-5-1800
Pieter van Eijsden,oud 26 jaaren van Brielle

6-12-1804
Marrigje Prijs van Woerden

26-5-1811
Cornelus Kortenbout van Heenvliet

 

LIJST VAN AFGEGEVEN AKTEN VAN INDEMNITEIT (inv. nr. 112)


26/27-2-1711
Willem Jochemsz.Munt en Maertie Eijnouts desselffs huysvrou naar de stadt van den Briel met haere vier kinderen met name Anna,out 20 jaere,Jochem,out 16 jaeren,Maria,out 9 jaeren en Aryaentie,out 5 jaeren

4-5-1740
Marya van Peursem en haer bastaerd kind naar Nieuw-Beyerlant

29-6-1742
De drie kinderen van Willem ROmeyn en Aaltje Plooster met naemen Willem,oud vijf jaere,COrnelia,oud 4 jaar en Jacoba, out omtrent een jaer met haere voornoemde ouders na Rockangie

29-12-1748
Het dogtertje van Gijsbert Saarloos en Pieternella van Strien,hier gedoopt den 19 juli 1744 naar Nieuw-Beijerlant

januari 1751
Leijsbet Huijgen Drogendijk naar 't Prinenland

januari 1751
Heijnderina Jordaan naar den Hitzert

13-11-1756
Neeltje van Vliet naar Sevenhuijsen

11/13-2-1782
Lijsebeth Langeweg,huysvrou van Jan van GElder naar Oud Beijerland

9-8-1786
Cornelis Schepers Lucasz.naar Voorburgh

15-4-1789
Jannetje Kuyper naar de forteresse Hellevoetsluijs

10-12-1789
Arjaantje Gerritsd.Nieuwenhuijse naar Zwartewaal

11-7-1792
Willemina de Lange naar Oudewater

21-11-1803
Alida en jacoba Braet naar Dongen in de barronie van Breda

1-6-1810
Bastiaan Hello Jansz.geboren en wonende alhier en Jakomijntje Vlasblom Laurensdr.met haar kinderen Jan,oud twee jaren en Laurens,oud zes maanden naar Maassluis

 

Bron: Streekarchief Voorne - Putten en Rozenburg.
door L.W.Hordijk