Gehuwden

 

ZUIDLAND

    LIJST VAN GEHUWDEN VOOR HET AMBACHTSBESTUUR (uit inv.nr.1,5 en 6)


ot/tr.9-4/1-5-1802 (acte pro Deo)
Gerrit Nieuwenhuizen j.m. en Aeltje B. Romeijn j.d. beiden geboren en woonagtig alhier

ot/tr.9-4/1-5-1802 (acte pro Deo)
Jan Verhagen j.m. geboren te Spijkenis en Aeltje P.van Gijzen j.d.geboren te Zuidland beide alhier woonagtig

ot/tr.16-4/6-5-1802 (acte pro Deo)
Ary den Broeder jongman geboren te IJsselmonde met Cathayna Munnikhoff j.d. geboren te Zuidland beide alhier woonagtig

tr.6-5-1802
Hendrik de Labije Willemsz. j.m. geb. tr Zuidland met Leena van der Moolen j.d. geboren te Heer Simonshaven onlangs gewoond hebbende ter stede Geevliet thans beiden alhier woonagtig

tr.6-5-1802
Jan Arkenbout jongman geboren te Zuidland meet Geertruij Weeda jonge dogter geboren te Spijkenis,onlangs gewoond hebbende ter stede Geervliet tans biede alhier woonagtig

ot/tr.10-9/1-10-1802 (acte pro Deo)
Ary Ruighaver Cornsz. j.m. geboren te Zuidland en aldaar woonagtig met Lijntje IJzerman j.d. geboren te Piershil en woonagtig te Zuidland

ot/tr.31-12-1802/23-1-1803 (impost betaald)
Louis van Essen j.m. geboren te Nieumansdorp dat men noemd Buitesluis en woonende te Zuidland en Teuna Verburgh j.d. geboren en woonende Zuidland

ot/tr.10-3/27-3-1803 (impost betaald)
de weleerwaarde en zeer geleerde heere I.A.Dubois evangelie leeraar der gereformeerde gemeente van Westenrijk dat men noemd Zuidland,gebooren ter steede Rotterdam en woonende te Zuidland met mejufvrouw Henrietta Helena Catharina Haupt jonge dogter geboren te Iserlolm en tans meede te Zuidland woonagtig

ot/tr.9-4/1-5-1803 (acte pro Deo)
Cornelis de Geus j.m. geboren te Zuidland en wonende aldaar en Jannetje Benne Arentsdr. j.d. geboren te Symonshaven en wonende te Zuidland

ot.9-4-1803 (acte pro Deo)
Bastiaan Weda weduwenaar van Jannetje Dubbeldestuiver geb. te Zuidland en wonende te Symonshaven met Yda de Groot wed. van Leend. Hogenboom geboren Zuyd-Beyerland en wonende te Zuidland. De vorenstaande persoonen zijn te Heer Symonshaven in den echt verbonden

ot/tr.6-5/29-5-1803 (acte pro Deo)
A Hermanus Hazejager jongman geboren en woonend te Zuidland en Leena Welhoek j.d. geboren te Heer Symonshaven, binnen s'jaars gewoond hebbende ter steede Geervliet en binnen de jurisdictie van Helvoetbinnen en tans wonende tot Zuidland

ot/tr.2-9/25-9-1803 (acte pro Deo)
Willem van der Bijl j.m. geboren te Aalten en wonende te Zuidland en Anna Vink j.d. geboren en wonende te Zuidland

ot/tr.2-9/25-9-1803 (acte pro Deo)
Willem van der Sloth minderj. j.m. geboren te Nieuw Helvoet,onlangs gewoond te Nieuwenhoorn en tans wonende te Zuidland en Dyna de Geus wed. van Pieter van Eysden geboren en wonende te Zuidland

ot/tr.9-9/25-9-1803 (acte pro Deo)
Salomon van der Velde weduwnaar wijlen Maartje Kort gebooren te Abbenbroek en aldaar woonagtig met Ariaantje Vos j.d. geboren te Piershil en tans wonende te Zuidland

ot/tr.23-9/9-10-1803 (impost betaald)
Pieter Wuyster minderjarig j.m. geboren te Brielle en wonende te Zuidland met Alida Charlotta Sweris minderjarige j.d. geboren te Amsterdam en wonende mede alhier

 

 

ot/tr.4-11/22-11-1803 (impost betaald)

Barend Herwijnen j.m. met Willemijntje van der Arend weduwe wijlen Pieter van der Waal beyde geboren en wonende binnen deze jurisdictie

 

tr.12-11-1803 (geboden ook te Oud-Beyerland)
Jacobus Jordaan j.m. geboren en woonende te Zuidland met Anna van der Bie j.d. geboren in den Koorndijk,onlangs gewoond hebbende Oud Beyerland en wonende tans alhier

ot/tr.20-1/11-2-1804 (acte pro Deo)
Cornelis van Driel jongman geboren te IJsselmonde en Maartje Droogsteen minderj .j.d. geboren ter steede Heenvliet en beyde alhier woonagtig

ot/tr.6-4/26-4-1804 (acte pro Deo)
Arend Westerveld jongman geboren te Varseveld en Leena Kuiper minderj. j.d. gebooren en beyde woonende te Zuidland

ot/tr.6-4/2-5-1804 (acte pro Deo)
Hendrik de Rouw en Maria Weymans minderjarige lieden beyde geboren te Dordrecht en woonende te Zuidland

ot/tr.13-4/2-5-1804 (acte pro Deo)
Leendert van Hoffen j.m. gebooren te Zuidland met Maria Mol j.d. gebooren te Hekelinge doch beyde woonende te Zuidland

 

ot/tr.13-4/2-5-1804 (acte pro Deo)
Pieter Herwijnen j.m. geboren binnen de jurisdictie van Velgersdijk met Aartje de Labije j.d. geboren en beyde woonende te Zuidland

 

ot/tr.13-4/2-5-1804 (acte pro Deo)
Hendrik Seijdler j.m. geboren te Drockenborn onder Sax Aldenborgh en wonende te Zuidland met Leena Kort j.d. geboren te Heer Symonshaven en woonende binnen de jurisdictie van Biert

ot/tr.14-4/2-5-1804 (acte pro Deo)
Ary van der Waal mind. j.m. geboren ter steede Geervliet met Cijtje de Geus mind. j.d. gebooren en beyde woonende te Zuidland

ot/tr.6-9/26-9-1804 (acte pro Deo)
Ary Ruyghaver weduwenaar wijlen Lijntje IJzerman geboren te Zuidland met Maria van Leen minderjarige j.d. geboren te Oud- Beyerland doch beyde wonende te Zuidland

ot/tr.7-9/26-9-1804 (acte pro Deo)
Jacob Landman j.m. met Aagtje Vermaat j.d. beyde gebooren en woonende te Zuidland

ot/tr.7-9/26-9-1804 (impost betaald)
Adrianus Meyer j.m. gebooren te Heenenoord en woonende te Zuidland met Francina Verburg j.d. geboren en wonende te Zuidland

ot/tr.5-10/25-10-1804 (acte pro Deo)
Teunis Kort j.m. geboren te Heer Simonshaven met Anna Vink weduwe wijlen Willem Bijl geboren te Zuidland en beide aldaar woonagtig

ot/tr.5-10/25-10-1804
Bastiaan Kruithoff weduwenaar wijlen Pietertje Keizerwaard geboren te Zuidland en woonende binnen de jurisdictie van den Oudenhoorn met Maartje Boere j.d. geb. en woonende te Zuidland

ot/tr.13-10/31-10-1804 (acte pro Deo)
Poeter Lormier j.m. geboren te Sliedrecht met Maria Roeloff j.d. geb. te Nieuwenhoorn doch beyde wonende binnen de jurisdictie van Velgersdijk

tr.1-1-1805 (geboden ook in de Koorndijk)
Michiel van Rozenbergh weduwenaar wijle Adriana Tuynzaad geboren en woonende te Zuidland en Maria Prijs jongedochter geboren te Woerden en woonende in de Koorndijk

ot/tr.23-2/17-3-1805 (impost betaald)
Dirk Houwer mind. j.m. gebooren te Spijkenis en Elizabeth Sarloos mind. j.d. gebooren en beide woonende te Zuidland

ot.6-4-1805 (acte pro Deo)
Jacob van der Meijden mind. j.m. gebooren te Spijkenis met Neeltje de Winter mind. j.m. gebooren te Abbenbroek dog beide woonende binnen deze jurisdictie

ot/tr.11-4/1-5-1805 (impost betaald)
Monsieur Franscois van Prooye j.m. praesident bij Scheepenen van Abbenbroek en aldaar gebooren en woonagtig met Mejufvrouw Jacoba van Rozenbergh minderjarige j.d. gebooren en woonende te Zuidland

ot/tr.13-4/1-5-1805 (impost betaald)
Willem van der Waal minderjarig jongman en Arentje van der Molen jonge dogter beyde gebooren en woonende in Zuidland

ot/tr.13-4/1-5-1805 (acte pro Deo)
Jan Beyer Jacobsz. weduwenaar wijle Leena Franken gebooren binnen de jurisdictie van Geervliet en woonende onder den Oudenhoorn met Annetje Cheffer minderj. jongedogter geboren onder den Oudenhoorn en woonende binnen de jurisdictie van Zuidland

ot/tr.13-4/1-5-1805 (acte pro Deo)
Imand Meynster j.m. met Maria Hoogwerff j.d. beyde geb. en won. te Zuidland

 

ot/tr.13-4/1-5-1805 (acte pro Deo)
Volbregt Smit weduwenaar wijle Dirkje Face gebooren en woonende onder den Oudenhoorn met Bastiaantje Weda wed. wijlen Hendrik Warling gebooren onder Spijkenis en tans woonende te Zuidland

 

ot/tr.25-5/9-6-1805 (acte pro Deo)
Aart Luiendijk weduwenaar wijlen Jaapje van den Boogaard gebooren en wonende te Abbenbroek met Aaltje van Ekelenburgh jonge dochter gebooren en woonende binnen de jurisdictie van Zuidland

 

 

ot/tr.5-7/21-7-1805 (acte pro Deo)
Barend Herwijnen weduwenaar wijlen Willemptje van der Arend en Klaasje Looy,j.d. beide geboren en woonende in en binnen de jurisdictie van Zuidland

 

ot/tr.20-7/9-8-1805 (acte pro Deo)
Salomon Symion Francfoort j.m. geboren te Amsterdam en woonende binnen 't dorp Zuidland met Vrouwtje Salomon minderjarige j.d. gebooren en woonende binnen voornoemde dorpe

 


ot/tr.14-9/2-10-1805 (impost betaald)
Bastiaan Zoeteman j.m. met Catharina van Rozenbergh minderj. j.d. beyde gebooren en woonende te Zuidland

ot/tr.17-4/8-5-1806

Huibregt Vlielander Hzn. minderjarig j.m. met Jaapje Mooldijk minderjarige j.d. beyde gebooren en wonende binnen de jurisdictie van Zuidland

ot/tr.11-4/4-5-1806
Johannis Homring j.m. geboren binnen de stad Brielle en Maartje van Hoffen minderj. j.d. geboren en beyde wonende te Zuidland

ot/tr.9-5/5-6-1806
Willem Groen j.m. geboren te Oud Beyerland met Leentje van der Waal latiterende huisvrouw van Abram Mouthaan geboren onder Pernis en beyde wonende te Zuidland

ot/tr.19-6/11-7-1806
Abraham Scheurkogel j.m. geboren te Hekelingen en Leentje Mooldijk j.d. gebooren te Zuidland dog beyde wonende te Schiedam

ot/tr.11-7/27-7-1806
Dirk van der Wal j.m. geboren en wonende te Oud Beyerland en Magdakena Zantvliet minderjarige j.d. geboren en wonende te Zuidland

ot/tr.19-9/5-10-1806
Arie Weda j.m. geboren te Claaswaal en wonende te Zuidland en Maggeldje van Vliet j.d. geb. te Zuidland en woonende te Koorndijk

ot/tr.31-12-1806-18-1-1807
Gerrit Hoogstad weduwenaar wijlen Maartje den Boer geboren en wonende te ZUidland en Lijntje de Knegt j.d. geboren te Abbenbroek en wonende onder Velgersdijk

ot/tr.9-4/1-5-1807
Johannis van der Vlugt j.m. geb. te .....met Cornelia de Labije Jansdr. j.d. geb. en beyde wonende te Zuidland

ot/tr.9-4/1-5-1807
Jacob van Beek j.m. met Sophia Bijlaard minderj. j.d. beyde geboren en wonende te Zuidland

ot/tr.10-4/1-5-1807
Jacob Kabbedijk j.m. met Maria van Rij minderjar. jongedogter beyde geboren en wonende te Zuidland

ot/tr.10-4/1-5-1807
Johannes Schaap j.m. geboren in het land Hessen met Jannetje Hello j.d. geboren en beyde wonende te Zuidland

ot/tr.10-4/1-5-1807
Jan Hoogwerff Bzn. j.m. met Pietertje Biesheuvel j.d. beyde geboren en wonende te Zuidland

ot/tr.10-4/1-5-1807
Adrianus van den Heuvel j.m. geboren te Mijnsheerenland en wonende te Koorndijk met Arendje van Buuren mindj. j.d. geb. en won. te Zuidland

ot/tr.10-4/1-5-1807
Gerrit van Buuren j.m. geboren en won.te Zuidland met Willemptje Poldervaard j.d. geboren onder Heenvliet en wonende te Zuidland

ot/tr.10-4/1-5-1807
Andries Horman j.m. met Adriana van der Waal minderj. j.d. beyde geb. en wonende te Zuidland

ot/tr.24-4/17-5-1807
Izaac Hello j.m. geboren en wonende te Zuidland met Geertje de Graaf j.d. geboren te Koorndijk en wonende mede alhier

ot/tr.17-4/8-5-1807 'aan de wooning bij monsieur Drogendijk.
Ary de Kok j.m. met Elizabeth Drogendijk j.d. beyde geb. en won. te Zuidland

ot/tr.17-4/8-5-1807
Bastiaan Hello j.m. geboren en wonende te Zuidland met Jacomijntje Vlasblom jonge dogter geb. te Oud Beyerland en wonende onder Zuidland

ot/tr.1-5/17-5-1807
Bastiaan vaan Bockhoven weduwenaar wijlen Aaltje Braat geb. en won. te Nieuw Beyerland met Pleuntje Saarloos minderjarige j.d. geb. te Nieuw Beyerland en wonende te Zuidland

ot/tr.18-9/11-10-1807
Pieter Tuynder j.m. met Jannetje Plooster j.d. beyde geboren en wonende te Zuidland

ot/tr.18-9/11-10-1807
Dirk de Labije Wzn. j.m. met Anna Nobel j.d. beyde geboren en wonende te Zuidland

ot/tr.16-10/1-11-1807
Cornelis Springmeyer j.m. geboren te Hendrik Ido Ambacht en wonende te Spijkenis met Adriana van Driel j.d. geboren te IJsselmonde en wonende te Zuidland

ot/tr.24-10/10-11-1807
Cornelis Mosterd j.m. geboren en wonende onder Zuidland met Lena Sluimer j.d. geboren te Geervliet en wonende te Zuidland

ot/tr.18-2/6-3-1808
Jacob Nobel meerderj. j.m. geboren te Zuidland met Annetje de Regt weduwe wijlen Johannes de Geus geb. te Spijkenis en beyde wonende te Zuidland

ot/tr.23-1/7-2-1808
Jacob Steenbeek meerderjarig j.m. geboren te Soersbeek met Anna RUssel meerderj. j.d. geb. en beyde wonende te Zuidland

ot.15-4-1808
A Hendrik Nobel Ldtzn. meerderj. jongman geb. en wonende te Zuidland met Bastiaantje Verduyn meerderjarige j.d. geboren te Abbenbroek en wonende mede te Zuidland

ot.15-4-1808
Cornelis Nobel Bast.zn. minderj. jongman met Trijntje Hordijk minderjarige j.d. beyde geboren en wonende onder Zuidland

ot/tr.29-4/17-5-1808 (geboden ook te Nieuwenhoorn)
Hendrik van der Meer meerderj. j.m. geboren onder den Nieuwenhoorn en wonende aldaar met Maria Drogendijk meerderj. j.d. geboren en wonende te Zuidland

ot.6-5-1808
Cornelis Ruygendijk weduwenaar wijle Margareta Heyndijk geb. en won. te Zuidland met Leena Kans j.d. geb. te Heenvliet en won. te Zwartewaal

ot.6-5-1808
Gerrit Nieuwenhuizen wedr. wijlen Aaltje Romijn met Lydia Ruygendijk j.d. beyde geboren en wonende te Zuidland

tr.15-9-1808
Mathijs Andrise j.m. geb. te Rotterdam met Leena Hoogstad wed. wijlen Abraham Bevaart geboren en beide alhier woonachtig

tr.4-10-1808
Krijn Noordermeer minderj. j.m. geboren en wonende onder den Oudenhoorn en Cornelia Monster geboren onder Rockanje en woonende onder Zuidland

tr.28-10-1808
Johannes Donker j.m. met Elizabeth Mosterd j.d. beyde geboren en wonende te Zuidland

tr.28-10-1808
Daniel Kuiper j.m. met Maria Mijnster j.d. beyde geboren en wonende alhier

tr.28-10-1808
Leendert Dekker j.m. geboren te Nieuw Helvoet en wonende onder de Oudenhoorn met Lysbert de Vurmer j.d. geboren te Oud Beyerland en wonende alhier

ot/tr. 4 grasmaand/20 grasmaand 1809
Ary van Rij minderjarig j.m. geboren en wonende te Zuidland en Geertruida Buishert minderjarige j.d. geboren te Sliedrecht en wonend te Zuidland

ot/tr. 1 hooimaand/20 july of hooimaand 1809
Samuel Mozes geboren te Rijnsberg met Johanna Salomons geboren en beyde wonende te Zuidland

ot/tr.15 herfstmaand/6 wijnmaand 1809

Dirk van Leenen j.m. geboren te Oud Beyerland en Cornelia Verkerk j.d. geboren te Nieuw Beyerland dog wonende beyde te Zuidland

ot/tr. 6 wijnmaand/27 wijnmaand 1809
Marinus Breman laatst weduwenaar van Johanna Visser geboren te Stad aan het Haringvliet en Elizabeth van Buuren j.d. gebooren en beyde wonende binnen de jurisdictie van Velgersdijk

ot/tr.26 louwmaand/21 sprokkelmaand 1810
Meynderd Tuynder jongman geboren te Zuidland en Cornelia Monster j.d. geboren te Hekelingen dog beyde wonende te Zuidland

ot/tr. 2 sprokkelmaand/21 sprokkelmaand 1810
Leenderd Hogenboom weduwenaar van Adriana Liete geboren en wonende te Zuidland met Neeltje Barendregt weduwe van Maarten Spuydijk geboren te Oud Beyerland en wonende meede te Zuidland

ot/tr.20 grasmaand/10 bloeimaand 1810
Jan de Jong weduwenaar van Jobje Hordijk geboren te Steede Dordrecht met Maartje Troost j.d. geboren te Geervliet dog wonende beide te Zuidland

ot/tr.20 grasmaand/10 bloeimaand
Maarten Hogenboom j.m. geboren en wonende onder den Oudenhoorn met Adriana Veerman j.d. geboren en wonende te Zuidland

ot/tr.20 grasmaand/10 bloeimaand 1810
Cornelis Schrijver j.m. geboren en wonende te Zuidland met Catharina Touw j.d. geboren en wonende aldaar

ot/tr. 4 bloeimaand/2 zomermaand 1810
Pieter Ruigendijk j.m. en Anna Kranenburgh j.d. beide geboren en wonende te Zuidland

ot/tr. 8 zomermaand/29 zomermaand 1810
A Jan Bosschieter j.m. geboren te Spijkenis en Annetje Plooster j.d. geboren te Abbenbroek dog beide woonende te Zuidland

ot/tr.16 slagtmaand/12 wintermaand 1810

Lucas Eybergen Hendrikszoon weduwenaar wijlen Adriana Nobel met Arendje Plooster j.d. beide geboren en woonende te Zuidland

ot/tr.16 slagtmaand/12 wintermaand 1810

Pieter den Broeder j.m. geboren en wonende te Zuidland met Cornelia Baggers j.d. geboren te Geervliet en wonende mede te Zuidland

ot/tr.16 slagtmaand/12 wintermaand 1810
Willem Weymans j.m. geboren en wonende te Zuidland met Gijsberta Augustina Weymans j.d. geboren te Dordrecht en wonende te Zuidland

ot/tr.16 slagtmaand/12 wintermaand 1810
Jan Plooster j.m. met Maartje Tuynder j.d. byde geboren en wonende te Zuidland

ot/tr.23 slagtmaand/12 wintermaand 1810
Meynderd van Vliet j.m. met Neeltje de Geus j.d. geboren en wonende beyde te Zuidland

ot/tr. 9 wintermaand/27 wintermaand 1810.
Willem Drogendijk j.m. met Neeltje de Kok j.d. beyde geboren en wonende te Zuidland

ot/tr. 29 wintermaand 1810/18-1-1811.
Adrianus Verbrugee j.m. geboren en wonende te Zuidland met Grietje de Graaf j.d. geboren te Koorndijk en wonende meede te Zuidland

ot/tr.16-3-/8-5-1811.
Jacob Gorzeman laatst weduwnaar van Bastiaantje Speelpenning gebooren in den Oudenhoorn en woonende te Zuidland met Jaapje Baggers j.d. geboren te Geevliet en thans wonende te Spijkenis

ot/tr.12-4/8-5-1811
Dirk den Boer weduwenaar van Petronilla Hendrikse de Jong geboren in Mijnsheerenland van Moerkerken en thans woonende in de Koorndijk met Maartje Bras j.d. wonende te Zuidland

ot/tr.12-4/8-5-1811
Jan Verhagen weduwenaar en Aaltje van Gijzen geboren te Spijkenis en wonende te Zuidland met Geertrui Verburgh meederjarig jonge dogter gebooren en woonende te Zuidland

ot/tr.19-4/14-5-1811
Cornelis Briggeman j.m. geboren te Rijswijk wonende te Zuidland met Jannetje Weda j.d. geboren onder den Oudenhoorn en wonende binnen Zuidland

ot/tr.26-4/14-5-1811.

Cornelis Oranje geboren en wonende te Simonshaven met Arentje de Geus j.d. gebooren en woonende te Zuidland

ot/tr.26-4/14-5-1811
Volbregt Smit laatst weduwenaar van Bastiaantje Weda gebooren en wonende onder den Oudenhoorn met Plonia de Winter j.d. geboren te Piershil en thans wonende onder Zuidland

ot/tr.14-6/14-7-1811
Herman Casper Haupt geboren te Iserlo in Westphalen en wonende te Zuidland met Anna Munnikhof geboren en wonend te Zuidland

ot/tr.29-6/14-7-1811.
Gerrit van den Bogert j.m. geboren en wonende te Zuidland met Maartje van den Boogert j.d. geboren en wonend te Zuidland

 

Bron: Streekarchief Voorne - Putten en Rozenburg.
door L.W.Hordijk