Nieuwsbrief

Den Haag, 18 september 2017, nieuwsbrief nr. 9

 

Hallo allemaal,

 

In de maand september 2016 werd de website gehackt. Mede naar aanleiding hiervan werd de website met de recentste software opnieuw opgezet. Met dank aan Robskidotcom. Helaas is de website momenteel nog niet helemaal up to date. Maar dat gaat de komende tijd goed komen. Onderaan de webpagina's is te zien wanneer de laatste update is geweest. Gezien de omvang van de verschillende genealogische overzichten is het voor mij niet meer mogelijk de website volledig bijgewerkt te houden. Ik probeer de website nu een aantal keer per jaar bij te werken, en dan ook nog alleen die overzichten/website pagina’s waarin redelijk wat wijzigingen/aanvullingen hebben plaatsgevonden. Gekozen is om zoveel mogelijk alles bij het oude te laten, zodat de gegevens makkelijk te vinden blijven. Hieronder kun je zien wat de veranderingen zijn geweest na januari 2012, en tevens welke webpagina’s nieuw zijn en welke niet meer terugkomen op de site:

 

Vervallen:

 

Website/Gastenboek

Website/Statistieken

Genealogie/Onderzoek

Herrewijnen/Laatste nieuws

English/Research

English/Site statistics

Diversen uit het menu (volledig)

 

Volledig nieuwe informatie:

 

Archives (in het menu)

Goede Doelen (in het menu)

Genealogie/Gericke/d’Herwiynen

 

Veranderingen - aanvullingen:

 

Website software Joomla 1.0 naar 3.7

Homepage

Website/Site gegevens
Website/Nieuwsbrief
Genealogie/Herwijnen (van)/Aert O.
127 personen toegevoegd, totaal thans 1671 personen
Genealogie/Herwijnen (van)/Jan Ariens
118 personen toegevoegd, totaal thans 1807 personen
Genealogie/Parentelen gewijzigd in: Genealogie/4 takken

Genealogie/4 takken/Barend Gzn.
Genealogie/4 takken/Jacob Gzn.
Genealogie/4 takken/Jan Gzn.

Genealogie/4 takken/Pieter Gzn.
Genealogie/Herrewijnen/Aangetrouwden
Genealogie/Herrewijnen/Informatie

Genealogie/Har(re)wijn(en)/Aalbert
71 personen toegevoegd, totaal thans 630 personen

Genealogie/Har(re)wijn(en)/Cornelis-1
86 personen toegevoegd, totaal thans 338 personen

Genealogie/Har(re)wijn(en)/Cornelis-2
20 personen toegevoegd, totaal thans 307 personen
English/Information

English/Ancestors/Van Herwynen

English/Ancestors/Herrewynen
English/In-laws

Privacy/Site Privacy

  

Na de laatste nieuwsbrief d.d. 5 januari 2012 zijn er 16 personen met de naam Herrewijnen overleden, te weten: Cornelis Alexander (Kees) Herrewijnen (64), Pietertje Herrewijnen-Bevaart (92), Janna Herrewijnen-Smit (93), Johanna Vollaard-(van) Herrewijnen (84), Adriana Herrewijnen-Geluk (86), Jacob Arie Herrewijnen (79), Gerrit Jan Herrewijnen (72), Dirk Arie (Dick) Herrewijnen (74), Hendrika (Riek) Herrewijnen-Kraak (83), Marian Brussaard-Herrewijnen (63) en Adriana Maaike (Adrie) Herrewijnen-Gelderland (70). Op 1 november 2016 overleed Richard Wilhelmus van den Bos (55, geboren Herrewijnen), en op 3 januari 2017 Willemina Herrewijnen-Kloppert (99). In Canada, Alliston, Simcoe County, Ontario, overleed een Herwynen met een bloedband met de familie Herrewijnen. Dat is John Alfred (Jack) Herwynen (91), zoon van de in 1913 geëmigreerde Pleun Herrewijnen (gezin Herrewijnen-Troost). Tevens overleden in Canada, op 6 januari 2016 Hendricus Barend (Hank) Herrewynen (77), en op 15 januari 2016 Sandra Elizabeth Herrewynen-Meahan (59).

 

Nieuwe informatie over personen met de achternamen Herrewijnen-Herrewijn-(van) Herwijnen-Herweynen-Herwijn-Harrewijnen-Harrewijn-Harrewijen-Harweynen-Harwijnen-Brand (Scheveningen)-Oosenbrug/Osnabrug (Leiden/Den Haag) en Westerhoff (Enkhuizen/Zwolle) wordt op prijs gesteld.

 

met vriendelijke groet,
Cees Herrewijnen 

 


Den Haag, 5 januari 2012, nieuwsbrief nr. 8

Hallo allemaal,

Allereerst wens ik bij deze ieder een goed en voorspoedig, maar vooral een gezond 2012 toe. De laatste update van de website is alweer even geleden. Gelukkig zijn er de afgelopen periode weer aanvullingen voor de stamboom van de familie Herrewijnen ontvangen. Ditmaal voornamelijk aanvullingen voor de tak van Barend Gzn. Dit mocht ook wel want de tak van Barend Gzn. bleef een beetje achter in de informatie voorziening, vergeleken met de overzichten van Jacob en Jan Gzn. Van de in Nederland verblijvende Herrewijnen zijn er nog een aantal families waarvan mij niet zo heel veel bekend is en waarvan ik graag meer informatie zou willen ontvangen. Dit betreft onder andere de nakomelingen van de families Herrewijnen-Plooster en Herrewijnen-Taal (beiden uit de tak van Jacob Gzn.). Het is alleen mogelijk een zo compleet mogelijk genealogisch overzicht van de familie Herrewijnen te maken als de medewerking van alle families wordt verkregen. Wordt u en uw partner nog niet op de website genoemd, zijn uw broers, zusters en hun eventuele partners en kinderen nog niet vermeld, of zijn er familieleden inmiddels overleden en is hun overlijdensdatum mij niet bekend, neem dan via het e-mail formulier van de website contact met mij op. Iedere informatie is welkom over de families: Herwijn, Herrewijn, Herwijnen, Herrewijnen, Harrewijn, Harwijne(n) en Harrewijnen. Verder gevraagd (oude) foto´s van families Herrewijnen voor het Foto Album. Aan het Foto Album zijn de laatste maanden een aantal foto's toegevoegd van de familie Herrewijnen uit Honselersdijk. Mijn dank hiervoor, in het bijzonder voor de inspanningen van Leny. Verder zijn aan de website toegevoegd de voor mij aanverwante families Brand (Scheveningen), Oosenbrug-Osnabrug (Leiden-Den Haag) en Westerhoff (Enkhuizen). Uiteraard worden ook aanvullingen bij die families op prijs gesteld. Ook is de webpagina Heraldiek aangepast. De website staat het laatste half jaar regelmatig bij de eerste 10 in de ranking van de GenCanada Top 100, Link: klik hier. Om maandelijks deze hoge positie te behouden klik dan af en toe eens op het gele vakje "GenCanada Top 100", via het menu van de website te vinden: Links/Herrewynen in Canada. Van Jos Herrewijnen werd het bericht ontvangen van de geboorte van zijn zoon Jesse. Bijzonder aan Jesse is (de naaste familieleden vinden hem natuurlijk sowieso bijzonder) dat hij tot de 17de generatie Her(re)wijnen komt (stamoudbetovergrootouders). Dit word voor zover ik dit heb kunnen nagaan door nog geen één lid van de familie Herrewijnen gehaald. Jesse (geb. sept. 2011) is slechts korte tijd de jongste telg van de Herrewijnen familie geweest, want al een maand later werd Julia Herrewijnen geboren (generatie 16, stamoudovergrootouders).

Volledig nieuwe informatie:

Genealogie/Aanverw.fam./Brand (Scheveningen), 436 personen.
Genealogie/Aanverw.fam./Oosenbrug-Osnabrug (Leiden/Den Haag), 773 personen.
Genealogie/Aanverw.fam./Westerhoff-1 (Enkhuizen), 149 personen.
Genealogie/Aanverw.fam./Westerhoff-2 (Enkhuizen), 60 personen.

Veranderingen - aanvullingen:

Website/Site gegevens
Website/Nieuwsbrief
Genealogie/Herwijnen (van)/Arie Jansz.
212 personen toegevoegd, totaal thans 950 personen
Genealogie/Herwijnen (van)/Eijmert
130 personen toegevoegd, totaal thans 1248 personen
Genealogie/Parentelen/Barend Gzn.
Genealogie/Parentelen/Jacob Gzn.
Genealogie/Parentelen/Jan Gzn.
Genealogie/Herrewijnen/Aangetrouwden
Genealogie/Herrewijnen/Informatie
Genealogie/Her(re)wijn/Marten (paintings of Johannes Cornelisz. Verspronck)
Genealogie/Har(re)wijn(en)/Cornelis heet nu Cornelis-1
Genealogie/Har(re)wijn(en)/Jan Corn., deze webpagina heeft naast 
de aanvullingen een andere naam gekregen, en heet nu Cornelis-2
96 personen toegevoegd, totaal thans 287 personen
English/Information
English/In-laws

Hoeveel Herrewijnen/Herrewynen in leven ?, laatste cijfers:Bij de laatste telling kwam ik tot een aantal van 294 in leven zijnde Herrewijnen. Door onderzoek en ontvangen informatie bedraagt het aantal in leven zijnde personen geboren met de naam Herrewijnen/Herrewynen momenteel inmiddels 308. Het aantal in leven zijnde Herrewijnen opgenomen in mijn genealogisch programma Aldfaer bedraagt 247 (Nederland 176, Canada 61, België 5, U.S.A. 3, Duitsland 1 en Suriname 1). Tevens zijn mij ongeveer 61 personen met de naam Herrewijnen bekend, verblijvend in Nederland en in het buitenland, die ik nog niet aan de stamboom van de familie Herrewijnen heb kunnen koppelen. De reden hiervan is dat mij de ouders/grootouders van die personen niet bekend zijn. Ondanks dat de ouders mij niet bekend zijn kan ik wel stellen dat deze 61 personen in onze stamboom thuis horen. Uit mijn onderzoeken is namelijk gebleken dat alle Herrewijnen uiteindelijk familie van elkaar zijn. Als je terug in de tijd gaat (1769-1777) stammen alle Herrewijnen af van de broers Barend, Jacob, Jan en Pieter Gerritszoon Herwijnen. De enige uitzondering is de kleine familie Herrewijnen uit Oud-Beijerland. Deze familie is op de website genoemd in het overzicht van Aert O. van Herwijnen uit Emmikhoven, vanaf nr. 1.1.1.1.1.1.1.5.13.3.3. In het genoemde aantal van 61 personen kunnen mogelijk nog aangetrouwden of dubbelingen zitten. Ongetwijfeld zullen er ook nog mij onbekende Herrewijnen zijn. Sedert het online gaan van deze website heb ik getracht ieder half jaar de website te updaten. Dat is steeds gelukt omdat er in het begin veel nieuwe informatie voorhanden was. Het kost echter veel tijd en energie om nieuwe informatie te vergaren en ook om de website bij te houden. Tussen deze update en de vorige update van de website heeft tien maanden gezeten. Volgende update van de website is afhankelijk of er veel nieuwe gegevens zijn en ook of er belangrijke gegevens beschikbaar zijn om te publiceren. In ieder geval komt er jaarlijks één update. Het is ook mogelijk dat er een genealogisch overzicht tussentijds wordt geupdate. Daar wordt dan pas melding van gemaakt in de eerstvolgende nieuwsbrief. Als je wil weten of er verandering in een overzicht heeft plaatsgevonden kijk dan regelmatig. Onderaan iedere webpagina staat wanneer de laatste update is geweest. Deze nieuwsbrief is gezonden aan ruim 115 e-mailadressen. Wilt u deze brief niet meer ontvangen stuur dan even een berichtje naar één van de onderstaande e-mailadressen.

met vriendelijke groet,
Cees Herrewijnen


Den Haag, 26 maart 2011, nieuwsbrief nr. 7

Hallo allemaal,

In de periode december 2010 tot maart 2011 heeft de website de nodige problemen gehad van technische aard. Hierdoor heeft de update van de maand december 2010 niet kunnen plaatsvinden. Hopelijk zijn we de problemen weer volledig te boven, met dank aan Robski, en kan de website weer van nieuwe informatie worden voorzien. Dit maal slechts een paar nieuwe gegevens in de genealogie van de familie Herrewijnen. Het betreft voornamelijk een paar aanvullingen/aanpassingen in de takken van Barend en Jacob Gzn. Wel weer nieuwe overzichten op de website. Het betreft de families Harrewijnen, Harrewijn en Van Harwijnen. Daar het slechts 1 letter scheelt vond ik dat ik ook deze families een plaatsje op de website moest gunnen. Bovendien werden de voorouders van de familie Herrewijnen ook wel eens Harwijn, Harwijne of Harwijnen genoemd. Wie weet blijkt er in de toekomst dat er toch verwantschap met deze families bestaat. Zie verder in deze nieuwsbrief bij "volledig nieuwe informatie". Verder zijn er bij de families Van Herwijnen, o.a. bij de overzichten van Aert O.-Emmikhoven, Jan Ariens-Andel en Jan-Empel diverse personen aan de overzichten toegevoegd. Bij de families uit Emmikhoven en Andel zijn er bovendien veel data over begraafdatum en namen van begraafplaatsen bijgekomen.

Op dinsdag 13 juli 2010 maakte ik kennis met Harry van Herwijnen uit Rotterdam. Wij hadden in het verleden reeds vele malen telefonisch contact over wie zijn voorouders konden zijn, en besloten eens met elkaar kennis te maken. Om in de genealogische sfeer te blijven bezochten we die dag een paar begraafplaatsen in Geervliet en in Abbenbroek. In Abbenbroek kwamen wij bij toeval terecht bij Piet Kranendonk die een boek heeft gemaakt over "De oude begraafplaats bij de NH Kerk te Abbenbroek". Een genealogisch register van de aldaar begraven personen. Dit boek van 205 pagina's en rijk geillustreerd is voor Euro 12,50 verkrijgbaar bij het Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg. Foto's van de in Geervliet en Abbenbroek gevonden Herrewijnen-graven zijn te vinden in het "Foto Album" op de website. Terugkomend op de voorouders van Harry, lange tijd kwamen wij niet verder dan de Theunis van Herwijnen (1805-1867), vermeldt in het archief "Zeeuwen Gezocht". Theunis maakte het ons niet gemakkelijk o.a. door een relatie aan te knopen, waaruit 2 kinderen werden geboren, met de gehuwde Neeltje de Buizer. Vermoedens wie Theunis zijn ouders konden zijn hadden we wel, maar wisten het niet zeker. Uiteindelijk werden onze vermoedens bevestigd door Theo van Herwijnen uit 's-Hertogenbosch, die dit al lang had uitgezocht natuurlijk. Maar ja, hij heeft dan ook ruim 30 jaar voorsprong in de genealogie. Zijn we gekomen bij Theo van Herwijnen waar ik een kleine maand later mee kennis maakte. We hadden afgesproken bij het Centraal Bureau Genealogie (CBG) in Den Haag. Onder het genot van een kopje koffie hadden we al snel een leuk gesprek, uiteraard over de families Van Herwijnen en Herrewijn(en). Na anderhalf uur besloten we het gesprek te beëindigen, want het had nog vele uren door kunnen gaan. Tenslotte kwam Theo niet alleen naar Den Haag om met mij te praten. Hij had natuurlijk ook nog wat bij het CBG uit te zoeken. Leuke ontmoetingen dus met Harry en Theo van Herwijnen, wat mij betreft voor herhaling vatbaar !

In de loop van dit en volgend jaar zullen er genealogische overzichten aan de website worden toegevoegd van een drietal voor mij aanverwante families. Het betreft de families Brand (Scheveningen) en Westerhoff (Enkhuizen) van moederszijde, en Oosenbrug/Osnabrug (Leiden/Den Haag) aan vaderszijde.

Volledig nieuwe informatie:

Genealogie/Har(re)wijn(en)/Aalbert, 559 personen
Genealogie/Har(re)wijn(en)/Cornelis, 252 personen
Genealogie/Har(re)wijn(en)/Jan Cornelis, 191 personen
Genealogie/Har(re)wijn(en)/Lodewijk, 24 personen

Veranderingen - aanvullingen:

Website/Site gegevens
Website/Nieuwsbrief
Genealogie/Herwijnen (van)/Aert O. - Emmikhoven
133 personen toegevoegd, totaal thans 1544 personen
Genealogie/Herwijnen (van)/Johannes - Zaltbommel, deze webpagina heeft naast
de aanvullingen een andere naam gekregen, en heet nu: Anthonij - Zaltbommel
40 personen toegevoegd, totaal thans 270 personen
Genealogie/Herwijnen (van)/Francis – Empel (Gewande), deze webpagina heeft naast 
de aanvullingen een andere naam gekregen, en heet nu: Jan - Empel (Gewande).
314 personen toegevoegd, totaal thans 546 personen
Genealogie/Herwijnen (van)/Jan Ariens - Andel
96 personen toegevoegd, totaal thans 1692 personen
Genealogie/Herrewijnen/Aangetrouwden
Genealogie/Herrewijnen/Informatie
Genealogie/Her(re)wijn/Marten
Genealogie/Kwartierstaat/Cornelis (Cees)
Genealogie/Meertens Inst./div. namen
English/Information
English/In-laws

Hoeveel Herrewijnen/Herrewynen in leven ?:

Stand van zaken is 294 in leven zijnde personen geboren met de naam Herrewijnen. Dit is inclusief de laatste mij bekende gezinsuitbreiding in het Westland.

Wordt u en uw partner nog niet op de website genoemd, zijn uw broers, zusters en hun eventuele partners en kinderen nog niet vermeld, of zijn er familieleden inmiddels overleden en is hun overlijdensdatum mij niet bekend, neem dan via het e-mail formulier van de website contact met mij op. Iedere informatie is welkom over de families: Herwijn, Herrewijn, Herwijnen, Herrewijnen, Harrewijn, Harwijnen en Harrewijnen. Verder gevraagd (oude) foto´s van families Herrewijnen voor het Foto Album. Deze nieuwsbrief is gezonden aan ruim 115 e-mailadressen. Wilt u deze brief niet meer ontvangen stuur dan even een berichtje naar één van de onderstaande e-mailadressen. Volgende update van de website vermoedelijk begin 2012.

met vriendelijke groet,
Cees Herrewijnen

Den Haag, 2 juli 2010, nieuwsbrief nr. 6

Hallo allemaal,

Deze keer worden aan de website genealogische overzichten van de families Herrewijn en Herwijn toegevoegd, zie hiervoor bij "volledig nieuwe informatie" in deze nieuwsbrief. In de loop van volgend jaar zullen ook nog gegevens worden gepubliceerd van de families Harrewijn, Harwijnen en Harrewijnen.

Uiteraard laat het stamboomonderzoek van de familie Herrewijnen mij niet los. De afgelopen 2 jaar ben ik flink aan het zoeken geweest naar Herrewynen in Canada. Dat heeft erg veel tijd gekost, maar ik heb er een kleine 90 personen ontdekt. Tussen 1913 en 1955 zijn er 5 personen/families naar Canada geëmigreerd. De meeste daarvan zijn nakomelingen van Jacob Gzn. Herwijnen. Maar ook zijn er nakomelingen van Barend Gzn. Herwijnen naar Canada geëmigreerd. Dit betreft het gezin van Pieter Herrewijnen en Hendrika Zuiderwijk gehuwd op 13 april 1932 te Den Haag en in 1955 ge?migreerd naar Canada. Van de nakomelingen van dit gezin heb ik weer nieuwe gegevens. U kunt deze gegevens vinden via het menu: Genealogie/Parentelen/Barend Gzn./vanaf nr. 1.3.3.6.3 tot nr. 1.3.3.6.3.7. Waar u de letters NN (Latijn: Nomen Nescio) aantreft daar is mij de naam tot op heden niet bekend. Ondanks dat het niet gemakkelijk is gegevens over families Herrewynen in Canada te achterhalen begint mijn overzicht van de in Canada verblijvende Herrewynen steeds duidelijker vormen aan te nemen. Van een aantal personen werd helaas geen informatie/medewerking verkregen. Ik hoop dat deze personen, als zij zien dat de stamboom van de familie Herrewijnen steeds completer wordt, alsnog hun medewerking willen verlenen. Het moet toch mogelijk zijn alle Herrewijnen uit onze familie te achterhalen. De naam Herrewijnen wordt immers pas sedert het begin van de 19e eeuw door onze familie gebruikt. Dat is net 200 jaar geleden, en wat is nu 200 jaar in de genealogie ! 

Van in Nederland verblijvende Herrewijnen zijn er ook nog een aantal families waarvan mij niet zo heel erg veel bekend is en waarvan ik graag meer informatie zou willen ontvangen. Dit betreft onder andere de nakomelingen van de families: Herrewijnen-van Genderen, Herrewijnen-Bevaart, Herrewijnen-Plooster en Herrewijnen-Taal. Het is alleen mogelijk een zo compleet mogelijk genealogisch overzicht van de familie Herrewijnen te maken als de medewerking van alle families wordt verkregen.

Website bezoek: de website werd in de eerste jaren bezocht door gemiddeld ongeveer 2.013 personen per maand (67 per dag). In de eerste vijf maanden van 2010 is dit inmiddels opgelopen tot 3.534 personen per maand (118 per dag).

Volledig nieuwe informatie:

Genealogie/Herrewijn/Franchoys
Genealogie/Herrewijn/Marten

Veranderingen - aanvullingen:

Website/Site gegevens
Website/Nieuwsbrief
Genealogie/Parentelen/Barend Gzn.
Genealogie/Herwijnen (van)/Aert O. - Emmikhoven
103 personen toegevoegd, totaal thans 1411 personen
Genealogie/Herwijnen (van)/Cornelis - Herwijnen
40 personen toegevoegd + wijzigingen, totaal thans 708 personnen
Genealogie/Herwijnen (van)/Jan Janse - Andel, thans Jan Ariens - Andel
162 personen toegevoegd, totaal thans 1596 personen
Genealogie/Herrewijnen/Aangetrouwden
Genealogie/Herrewijnen/Emigratie
Genealogie/Herrewijnen/Informatie
English/Emigrants
English/Information
English/Ancestors/Herrewynen
English/In-laws

Hoeveel Herrewijnen/Herrewynen in leven ?, laatste cijfers:

Door ingesteld onderzoek en informatie die werd ontvangen is het aantal in leven zijnde personen geboren met de naam Herrewijnen opnieuw aangepast. In de maand december 2009 bedroeg dit aantal 287. Dit aantal is nu bijgesteld naar: 293. Aantal in leven zijnde Herrewijnen opgenomen in de database: Nederland 150, Canada 61, België 5, U.S.A. 3, Duitsland 1 en Suriname 1. Nog niet in het genealogische overzicht van de familie Herrewijnen opgenomen omdat er onvoldoende gegevens zijn om tot definitieve koppeling te kunnen overgaan: Nederland 45 personen, Canada 26, en België 1. Dit maakt het totaal van 293 in leven zijnde geboren Herrewijnen. Boven het aantal van 293 zijn er 5 personen in leven met de naam Herrewynen (Canada) die deze naam niet hebben verkregen bij de geboorte maar door adoptie. Verder zijn er 13 personen in leven die niet de naam Herrewijnen dragen maar wel een bloedlijn hebben met deze familie, namelijk Van den Bos (2, Nederland), Herwynen (7, Canada) en Wynne (4, Canada). In het aantal nog niet in de database opgenomen personen kunnen nog altijd aangetrouwden of dubbelingen zitten o.a. bij de in Canada wonende. Ongetwijfeld zullen er ook nog mij onbekende Herrewijnen zijn.

Wordt u en uw partner nog niet op de website genoemd, zijn uw broers, zusters en hun eventuele partners en kinderen nog niet vermeld, of zijn er familieleden inmiddels overleden en is hun overlijdensdatum mij niet bekend, neem dan via het e-mail formulier van de website contact met mij op. Iedere informatie is welkom over de families: Herwijn, Herrewijn, Herwijnen, Herrewijnen, Harrewijn, Harwijnen en Harrewijnen. Verder gevraagd (oude) foto´s van families Herrewijnen voor het Foto Album. Volgende update van de website, planning eind 2010. Tot slot wens ik bij deze iedereen een goede zomer en een prettige vakantie toe.

met vriendelijke groet,
Cees Herrewijnen

Den Haag, 23 december 2009, nieuwsbrief nr. 5

Hallo allemaal,

Het afgelopen half jaar zijn er een aantal overzichten van de families "Van Herwijnen" samengevoegd. Hiervoor gaat mijn dank uit naar Theo van Herwijnen uit 's-Hertogenbosch, die mij aan de nodige informatie heeft geholpen. Wat betreft de familie Herrewijnen, dit keer een uitbreiding in het parenteel van Barend Gzn. Herwijnen. Hier heb ik een familie Herrewynen kunnen toevoegen die woonachtig is in Canada. Het betreft nakomelingen van Pieter Herrewijnen en Hendrika Zuiderwijk. Mijn dank hiervoor gaat uit naar mijn Facebook-vrienden in Abbotsford en Vancouver in Canada. In de week van 7 december bezocht Cordell Wynne mij voor 1½  dag. Een kort maar een erg leuk bezoek. Hij is een kleinzoon van Pleun Herrewijnen (Herwynen), die in 1913 naar Canada emigreerde. Cordell was in Berlijn bezig met het maken van een film. Na een verblijf van 2 maanden in Europa keerde Cordell, in dezelfde week dat hij mij bezocht, weer terug naar Canada.

Volledig nieuwe informatie:

Genealogie/Geschiedenis/Deel III

Dit zijn de onderzoeksresultaten van Ir. C. Sigmond naar het geslacht (van) Herwijnen uit Abbenbroek en Heenvliet. Dit onderzoek werd inmiddels ook gepubliceerd in het maandblad van de Hollandse Vereniging voor Genealogie "Ons Voorgeslacht" – 64e jaargang (2009) No. 614. 

Vervallen:

Genealogie/Herwijnen (van)/Adriaan, samenvoeging met Arie Jansz
Genealogie/Herwijnen (van)/Jannigje, samenvoeging met Arie Jansz
Genealogie/Herwijnen (van)/Pe(e)ter, samenvoeging met Aert O.
Genealogie/Herwijnen (van)/Pieter Sgzn, samenvoeging met Aert O.
Genealogie/Herwijnen (van)/T(h)eunis, samenvoeging met Jan Janse

Veranderingen - aanvullingen:

Website/Site gegevens
Website/Nieuwsbrief
Genealogie/Herwijnen (van)/Aelbrecht
Genealogie/Parentelen/Barend Gzn.
Genealogie/Herwijnen (van)/Aert O.
431 personen toegevoegd, totaal thans 1304 personen
Genealogie/Herwijnen (van)/Arie Jansz
94 personen toegevoegd, totaal thans 307 personnen
Genealogie/Herwijnen (van)/Jan Janse
172 personen toegevoegd, totaal thans 1434 personen
Genealogie/Herwijnen (van)/Johannes
56 personen toegevoegd, totaal thans 228 personen
Genealogie/Herrewijnen/Aangetrouwden
Genealogie/Herrewijnen/Emigratie
Genealogie/Herrewijnen/Informatie
English/Emigrants
English/Information
English/Ancestors/Van Herwynen
English/Ancestors/Herrewynen
English/In-laws

Hoeveel Herrewijnen/Herrewynen in leven ?, laatste cijfers:

Door onder andere de informatie die werd ontvangen uit Canada is het aantal in leven zijnde personen geboren met de naam Herrewijnen opnieuw aangepast. In de maand juli van dit jaar bedroeg dit aantal nog 300. Dit aantal is opnieuw naar beneden bijgesteld en bedraagt thans: 287. Ook daarin kunnen nog altijd aangetrouwden of dubbelingen zitten o.a. bij de in Canada wonende. Ongetwijfeld zullen er ook nog mij onbekende Herrewijnen zijn. Aantal in leven zijnde Herrewijnen opgenomen in de database: Nederland 155, Canada 40, België 5, U.S.A. 3, Duitsland 1 en Suriname 1. Nog niet in de database opgenomen omdat er onvoldoende gegevens zijn om tot definitieve koppeling te kunnen overgaan: Nederland 44 personen, Canada 37, en België 1. Dit maakt het totaal van 287 in leven zijnde Herrewijnen. De oudste in leven zijnde geboren Herrewijnen is momenteel Hendrika Verroen-Herrewijnen, 84 jaar (Genealogie/Parentelen/Jan Gzn./nr. 1.4.9.7.9).

Wordt u en uw partner nog niet op de website genoemd, zijn uw broers, zusters en hun eventuele partners en kinderen nog niet vermeld, of zijn er familieleden inmiddels overleden en is hun overlijdensdatum mij niet bekend, neem dan via het e-mail formulier van de website contact met mij op. Verder gevraagd (oude) foto´s van families Herrewijnen voor het Foto Album. Volgende update van de website is in de maanden juni/juli 2010. Tot slot wens ik bij deze iedereen prettige kerstdagen toe en een goed 2010.  

met vriendelijke groet,
Cees Herrewijnen

Den Haag, 29 juni 2009, nieuwsbrief nr. 4

Hallo allemaal,

Inmiddels alweer de derde website update. Ook nu met nieuwe informatie en er is ook weer flink wat aangepast en toegevoegd. De website heeft sedert 8 november 2007 ruim 1.800 bezoekers gemiddeld per maand. In de maanden maart en april 2009 lag het bezoekersaantal zelfs op 2.500 per maand. Totaal aantal bezoekers sedert 8 november 2007: 36.614 (per 29 juni).

Volledig nieuwe informatie:

Genealogie/Geschiedenis/Bruisten (van Herwijnen)
met dank aan de Stichting Museum Slot Loevestein

Genealogie/Herwijnen (van)/Cornelis
(668 personen - voornamelijk uit de plaats Herwijnen en omgeving)
Genealogie/Herwijnen (van)/Eijmert
(1118 personen - voornamelijk afkomstig uit Driel (Maasdriel)
Genealogie/Herwijnen (van)/Jannigje
(69 personen - afkomstig uit o.a. Almkerk)

Vervallen:

Genealogie/Herwijnen (van)/Adrianus, dit bestand is samengevoegd met Genealogie/Herwijnen (van)/Aert O.

Veranderingen - aanvullingen:

Website/Site gegevens
Website/Nieuwsbrief
Genealogie/Herwijnen (van)/Aert O.
143 personen toegevoegd, totaal thans 874 personen
Genealogie/Parentelen/Jacob Gzn
Genealogie/Parentelen/Jan Gzn
Genealogie/Parentelen/Barend Gzn
Genealogie/Herrewijnen/Aangetrouwden
Genealogie/Herrewijnen/Emigratie
Genealogie/Herrewijnen/Informatie
Genealogie/Herrewijnen/Foto Album
English/Emigrants
English/Information
English/Ancestors/Herrewijnen
English/In-laws

Bijzonderheden:

In de tak van Jacob Gzn. Herwijnen komt door emigratie naar Canada een verandering voor van de naam Herrewijnen naar Herrewynen, maar ook van Herrewijnen naar Herwynen (zonder "van"). U kunt dit zien bij Genealogie/Parentelen/Jacob Gzn. (nr. 1.1.12.10.2.) en bij English/Ancestors/Herrewynen (nr. 1.6.1.12.10.2). Bovendien wordt bij één Herwynen (mannelijk) de naam gewijzigd in Wynne (wettige achternaam wijziging). Omdat er in de families Herwynen en Wynne één mannelijke vertegenwoordiger met jeugdige leeftijd aanwezig is, kan in deze tak van de stamboom de naam zich voortzetten met Herrewijnen, Herrewynen, Herwynen en Wynne. Er was ook reeds een naamswijziging bekend in de tak van Jan Gzn. Herwijnen, namelijk van Herrewijnen naar Van den Bos. Hier zijn twee mannelijke personen die de naam Van den Bos kunnen voortzetten. In de stamboom van Aert O. van Herwijnen komen 3 varianten van de naam voor, namelijk Herwijnen, Van Herwijnen en Herrewijnen. Een nog kleine familie Herrewijnen afkomstig uit Oud-Beijerland, maar met 4 personen die de naam Herrewijnen kunnen voortzetten. Tot heden zijn er geen aanwijzingen dat er familiebanden zijn met deze familie Herrewijnen.

Hoeveel Herrewijnen/Herrewynen in leven ?

Het aantal in leven zijnde personen geboren met de naam Herrewijnen werd in november 2007 door mij op grond van mijn administratie geschat op 330. Uit nader onderzoek is gebleken dat een aantal aangetrouwde Herrewijnen werden meegeteld en er ook nog wat dubbelingen in zaten. Hierdoor is genoemd aantal teruggebracht naar 300. Ook in dit aantal kunnen nog aangetrouwden of dubbelingen zitten o.a. bij de in Canada wonende. Maar er zullen ook wel een aantal mij nog onbekende Herrewijnen zijn. Aantal in leven zijnde Herrewijnen opgenomen in de database: Nederland 155, Canada 26, België 5, U.S.A. 3, Duitsland 1 en Suriname 1. Nog niet in de database opgenomen omdat er onvoldoende gegevens zijn om tot definitieve koppeling te kunnen overgaan: Nederland 49 personen, Canada 59, en België 1. Dit maakt het totaal van 300 in leven zijnde Herrewijnen.

Persoonsgegevens:

Ik heb berichten ontvangen dat het leuker zou zijn als er meer gegevens op de website zouden staan van de in leven zijnde Herrewijnen. Gezien de Wet Bescherming Persoonsgegevens kan ik daar niet aan voldoen. Als er echter personen zijn die het ook leuk vinden met volledige gegevens (geboortedatum en -plaats, volledige voornamen, huwelijksdatum en -plaats) op de website te staan, schrijf dan even een e-mail en verklaar dan tevens geen bezwaar te hebben tegen volledige vermelding van uw persoonsgegevens op de website. Alleen in dat geval kan ik persoonsgegevens van in leven zijnde personen op de website vermelden.

Wordt u en uw partner nog niet op de website genoemd, zijn uw broers, zusters en hun eventuele partners en kinderen nog niet vermeld, of zijn er familieleden inmiddels overleden en is hun overlijdensdatum mij niet bekend, neem dan via het e-mail formulier van de website contact met mij op. Verder gevraagd (oude) foto's van families Herrewijnen voor het Foto Album. Volgende update van de website: december 2009. Tot slot wens ik bij deze ieder een goede zomervakantie toe !

met vriendelijke groet,
Cees Herrewijnen

Den Haag, 28 november 2008, nieuwsbrief nr. 3

Hallo allemaal,

De website met genealogische informatie over de families Van Herwijnen – Herrewijnen bestond per 8 november jl. één jaar. In het eerste jaar werd de website 19.511 (inmiddels 20.556) keer bezocht. De vijf best bezochte webpagina's zijn:

1. Genealogie/Geschiedenis/Heraldiek – 1203 hits
2. Genealogie/Herrewijnen/Aangetrouwden - 758 hits
3. Genealogie/Herwijnen (van)/Jacob Pzn (thans: Aelbrecht) – 511 hits
4. Website/Site gegevens – 453 hits
5. Genealogie/Parentelen/Jacob Gzn. – 418 hits

Met de nieuwsbrief van 7 juli berichtte ik reeds dat er aanvullingen zouden komen over de voorouders van de familie Herrewijnen. Inmiddels staan deze aanvullingen (4 generaties terug in de tijd) op de website. Je kunt de informatie via het menu op de website vinden bij: Genealogie/Herwijnen (van)/Aelbrecht. Het onderzoek naar de voorouders werd ingesteld door Ir. Kees Sigmond te Dordrecht. Kees Sigmond stelde jaren geleden ook een onderzoek in naar de familie Herwijnen. Alle resultaten van het laatste onderzoek zullen binnen afzienbare tijd op de website worden geplaatst (deze zullen dan kunnen worden gevonden via het menu: Genealogie/Geschiedenis/Deel III). Verder werd de website weer aangevuld met 5 nieuwe genealogische overzichten van families Van Herwijnen.

Volledig nieuwe informatie:

Genealogie/Herwijnen (van)/Adrianus
(92 personen – voornamelijk afkomstig uit Strijen en Rotterdam)
Genealogie/Herwijnen (van)/Jan Janse
(1262 personen – afkomstig uit Andel, omgeving Dordrecht en Rotterdam)
Genealogie/Herwijnen (van)/Pe(e)ter
(95 personen – afkomstig uit Almkerk, Giessen en Meeuwen)
Genealogie/Herwijnen (van)/Pieter Sgzn.
(189 personen – voornamelijk afkomstig uit Almkerk)
Genealogie/Herwijnen (van)/Theunis
(43 personen – voornamelijk afkomstig uit Rotterdam)

Veranderingen - aanvullingen:

Genealogie/Herwijnen, (van)/Jacob Pzn (voorouders familie Herrewijnen)
Deze webpagina heeft naast de aanvullingen ook een andere naam gekregen en heet thans:
Genealogie/Herwijnen (van)/Aelbrecht

Website/Site gegevens
Website/Nieuwsbrief
Website/Statistieken
Genealogie/Herwijnen (van)/Jan Ariese
132 personen toegevoegd, totaal thans 260 personen
Genealogie/Herrewijnen/Aangetrouwden
Genealogie/Herrewijnen/Informatie
Genealogie/Kwartierstaat/Cornelis (Cees)
Genealogie/Kwartierstaat/Stamreeks
English/Information
English/Ancestors/Van Herwynen
English/Ancestors/Herrewynen
English/In-laws
English/Site statistics

Deze nieuwsbrief is gezonden aan ruim 90 e-mailadressen. Wilt u deze brief niet meer ontvangen stuur dan even een berichtje naar één van de onderstaande e-mailadressen. Het streven is de website twee keer per jaar aan te passen en zo mogelijk van nieuwe informatie te voorzien, en een nieuwsbrief te verzenden. De volgende nieuwsbrief valt te verwachten in de maand juni 2009. Als u nog informatie heeft over families Van Herwijnen – Herrewijnen, ook al is het niet veel, iedere informatie is welkom. Gegevens over families Herrewijn en Herwijn zijn eveneens welkom. U kunt via het e-mail formulier van de website contact opnemen. Tot slot wens ik bij deze iedereen reeds prettige feestdagen en een goed 2009 !
 

met vriendelijke groet,
Cees Herrewijnen


Den Haag, 7 juli 2008, nieuwsbrief nr. 2

Hallo allemaal,

De eerste update van de website is een feit. In de periode mei-juli heeft er een update plaatsgevonden van de genealogische website van de familie (Van) Her(re)wijnen. De genealogische overzichten werden aangevuld met gegevens die door andere Herrewijnen werden opgegeven, en met nieuwe gegevens die door ingesteld onderzoek werden gevonden. Als de personen die mij informatie hebben verstrekt zien dat gegevens niet juist staan vermeldt, stuur dan even een berichtje. Overigens stel ik het ook op prijs als anderen melding maken als er onjuiste informatie op de site staat. De website werd uitgebreid met 5 andere families "Van Herwijnen".

Volledig nieuwe informatie:

Website/Nieuwsbrief
Website/Statistieken
English/Statistics
Genealogie/Herwijnen, (van)/Adriaan:
(213 personen – afkomstig uit o.a. Almkerk)
Genealogie/Herwijnen, (van)/Aert Ottens:
(731 personen – afkomstig uit o.a. Almkerk, Baardwijk, Waardhuizen en Waalwijk)
-met een paar personen met de naam: "Herwijnen, Van Herewijnen en (Van) Herrewijnen".
Genealogie/Herwijnen, (van)/Francis:
(232 personen – afkomstig uit o.a. ´s-Hertogenbosch)
Genealogie/Herwijnen, (van)/Jan Ariese:
(128 personen – afkomstig uit o.a. De Werken en Sleeuwijk )
Genealogie/Herwijnen, (van)/Johannes:
(172 personen – afkomstig regio Westland, Delft, Naaldwijk en ´s-Gravenzande
met één persoon met de naam: "Van Herrewijnen".

Veranderingen - aanvullingen:

Genealogie/Geschiedenis/Heraldiek
Genealogie/Herwijnen, van/Jacob Pzn
Genealogie/Parentelen/Jacob Gzn
Genealogie/Parentelen/Jan Gzn
Genealogie/Parentelen/Pieter Gzn
Genealogie/Parentelen/Barend Gzn
Genealogie/Herrewijnen/Aangetrouwden
Genealogie/Herrewijnen/Allerlei
Genealogie/Herrewijnen/Informatie
Genealogie/Herrewijnen/Emigratie
English/Ancestors
English/Emigration
English/Information
Website/Site gegevens
Website/Website beheer/Webmaster Log - Inloggen op de site

Inloggen op de site is ook bedoeld voor de webmaster, er kan dus niet door anderen op de site worden ingelogd. Bij "Website/Website beheer/Inloggen op de site" kunt u wel het totaal aantal bezoekers, vanaf 11 januari 2008, aan de website vinden.

Vervallen:

Genealogie/Herwijnen (van)/Adriaan Szn. (vervangen door: Aert Ottens.)

De onderstaande websites hebben een link op hun site naar de website van de familie (Van) Her(re)wijnen:

Centraal Bureau voor Genealogie
Historische Vereniging Herwijnen Den Ouden Dijk
Zuytlant Historische Vereniging
Stamboomforum
Dutch one name research
Genealogie Hoekse Waard
Voorouders.net
Stambomen-Nederland
Genealogie in Nederland Forum
GenCanada Top 100
Genealogie-op naam
Studiegroep Genealogie "Westland"
Website Koos Herrewijnen
Marco's Magische Droomwereld
Genealogie – Jouwpagina.nl                       

De website werd in de maand april jl. ook nog in het zonnetje gezet door de website "Genealogie in Nederland Forum".

De website werd volgens "Joomla Stat Extension" in de periode 8 november tot 28 december 2007 door 1.864 bezoekers bezocht. Nadat de site in de periode 28 december 2007 t/m 10 januari 2007 werd gehacked is de website vanaf ongeveer 11 januari 2008 tot heden door 9.687 personen bezocht. In totaal 11.551 bezoekers vanaf 8 november 2007 (8 maanden). Aan het einde van vorig jaar was de webpagina "Ancestors" (English/Ancestors) het meest bezocht met 139 hits. Dit jaar is deze webpagina 106 keer bezocht, en hiermee is het bezoekers totaal van deze pagina gebracht op 245. Dat is nu nog goed voor een zevende plaats. Hieronder de 10 webpagina's die tot heden het meest werden bezocht:

1. Genealogie/Geschiedenis/Heraldiek - 705 hits
2. Genealogie/Herrewijnen/Aangetrouwden - 443 hits
3. Genealogie/Herwijnen (van)/Jacob Pzn - 370 hits
4. Genealogie/Parentelen/Jacob Gzn. - 323 hits
5. Genealogie/Herrewijnen/Emigratie - 295 hits
6. Website/Site gegevens - 268 hits
7. English/Ancestors - 245 hits
8. Genealogie/Geschiedenis/Deel I - 206 hits
9. Genealogie/Zuidland/Gehuwden - 185 hits
10. Genealogie/Onderzoek - 150 hits

Een spectaculaire stijging van de webpagina "Heraldiek", van de vijfde naar een duidelijke eerste plaats. Mag hieruit worden afgeleid dat men benieuwd is of er mogelijk een familiewapen gevonden is? De webpagina "Aangetrouwden" handhaafde zich op de tweede plaats. De webpagina "Jacob Pzn." steeg van de achtste naar de derde plaats.

Aanbevolen wordt de website te bekijken met de webbrowser Firefox. Hiervan is sedert kort de versie 3.0 beschikbaar.

De volgende update van de website valt ongeveer in de periode oktober-november 2008. Bij deze update zijn er aanvullingen te verwachten over de voorouders van de familie Herrewijnen tussen de jaren 1500 en 1700. Misschien wordt er dan ook weer een nieuwe familie "Van Herwijnen" aan de website toegevoegd. Uiteraard zou ik ook weer nieuwe gegevens over de familie "Herrewijnen" willen plaatsen, maar dit is geheel afhankelijk of er nieuwe informatie aan mij wordt doorgegeven. Er is mij informatie bekend over nog zeker "95" in Nederland wonende personen met de naam Herrewijnen en "67" in Canada wonende Herrewynen. Dit kunt u o.a. zien in het overzicht op de webpagina "Allerlei"  (Genealogie / Herrewijnen / Allerlei). De informatie die ik over deze personen heb is echter summier en daarom onvoldoende om ze aan de database te kunnen koppelen.

Met deze nieuwsbrief moet ik helaas ook een triest bericht melden. Op 25 juni jl. overleed mijn oom Johannes Wilhelmus (Joop) Herrewijnen. Hij was zonder enige twijfel de trouwste bezoeker van de website, want hij keek bijna dagelijks wel even op de site. Ook tijdens de bouw van de website was hij erg geïnteresseerd in de vorderingen.  Joop Herrewijnen werd 79 jaar, hij overleed na een kortstondig ziekbed in een ziekenhuis te Gouda. Nooit meer zijn stem door de telefoon: "Hoe gaat het Cees" en nooit meer samen een borrel drinken, ik zal hem missen. Rouwkaart op de website: Genealogie/Herrewijnen/Laatste nieuws.

Deze nieuwsbrief is gezonden aan ruim 80 e-mailadressen. Wilt u deze brief niet meer ontvangen stuur dan even een berichtje naar één van de onderstaande e-mailadressen. Iedere informatie, ook al is het niet veel, is welkom. Als u nog andere Herrewijnen weet waarvan niet alle of geen informatie op de website staat, spoor ze wat aan om informatie te geven. Tot slot wens ik bij deze ieder een goede vakantie toe met mooi weer !

met vriendelijke groet,
Cees Herrewijnen