Welkom

Welkom op de genealogische website van de familie Herrewijnen. Mijn naam is Cees (Cornelis) Herrewijnen, geboren 18 januari 1948 in Den Haag, en gedoopt op 24 juni 1951 in de Juliana Kerk in Den Haag. Ik ben de zoon van Cornelis Herrewijnen (1908 – 2004) en Adriana Brand (1915 – 2005). Mijn grootvader is Dirk Arie Herrewijnen en mijn overgrootvader Cornelis Herrewijnen, zij vestigden zich rond 1895 in Den Haag en zijn, zoals zo velen, uit het dorp Zuidland op het eiland Voorne-Putten in de provincie Zuid-Holland, afkomstig. Ik woon nog steeds in Den Haag en ben ongehuwd. hobby´s: zeewateraquarium, computeren, genealogie, fotografie. Muziek: diverse, heeft o.a. een flinke verzameling CD´s van Cliff Richard. Sport: tafeltennis (competitie) en voetbal (kijken).
 

Na ruim 40 jaar bij de overheid te hebben gewerkt kon ik per 1 april 2005 met vervroegd pensioen. Ondanks dat ik diverse hobby´s heb en mijn tijd daar wel mee kan vullen, besloot ik op een dag de geschiedenis van de familie Herrewijnen in te duiken. Al jaren was ik op het internet op zoek naar gegevens over mijn voorouders, doch kon weinig vinden. Tot dat ik via de Genlias database een stroom van gegevens over de familie Herrewijnen binnen kreeg. Ondanks dat ik mij nog niet zo lang met genealogie bezig houd heb ik inmiddels aardig wat gegevens over de familie Herwijnen/Herrewijnen verkregen Tussen 1790 en 1810 is de naam Herrewijnen ontstaan, en is sindsdien niet meer gewijzigd. Alhoewel Gerrit Herrewijnen (1852 – 1919) het nog waagde voor zijn zoon Leendert de achternaam "Van Herrewijnen" op te geven. Leendert is vroeg overleden (32 jaar) en zijn zoon Gerrit bereikte slechts de leeftijd van 1 jaar. Zijn dochter Annetje huwde Pieter Mol, zodat de naam "Van Herrewijnen" niet doorloopt. Daar ik, zoals ik al schreef, inmiddels aardig wat gegevens over de familie Herrewijnen heb verkregen, heb ik besloten deze gegevens te delen met andere personen met de naam Herrewijnen. Vandaar deze website. Op deze site worden de volgende gegevens vermeld, als bij de burgerlijke stand opgegeven:
 

 1. doop-/geboortedatum en doop-/geboorteplaats (bij burgerlijke stand opgegeven)
 2. overlijdensdatum en plaats van overlijden
 3. huwelijksdatum en plaats van huwelijk
 4. perso(o)n(en) waarmee werd gehuwd
 5. de uit het huwelijk van vrouwelijke Herrewijnen geboren kinderen 
  (de genealogie van de familie Herrewijnen stopt bij deze kinderen)
 6. datum van echtscheiding
 7. gegevens van in leven zijnde personen alleen met verkregen toestemming
   

Als gegevens niet op de site vermeld staan is het mogelijk dat deze niet bij mij bekend zijn, maar ook dat personen nog in leven zijn en mij (nog) geen toestemming hebben gegeven hun gegevens op de website te vermelden. Bij mij zijn er dus meer gegevens bekend dan er op de site vermeld staan. Overigens ben ik er van overtuigd dat mijn gegevens over de familie Herrewijnen bij lange na niet compleet zijn. Uiteraard is een genealogisch overzicht nooit compleet.
 

Ik wil hierbij ieder vragen die over gegevens beschikt die niet op de site vermeld staan deze aan mij door te geven. Ook als er fouten op deze site staan vraag ik u mij hierop attent te maken. Eveneens sta ik open voor suggesties en aanvullingen voor deze website. Als u uw gegevens en die van uw echtgenote en /of kinderen op deze site vermeld wilt hebben staan, dan kunt u mij hierom per e-mail verzoeken. Het maken van een goed genealogisch overzicht over de familie Herrewijnen kan namelijk alleen slagen met uw hulp! Uw kinderen, klein- en achterkleinkinderen zullen u er in de toekomst wellicht dankbaar voor zijn.
  

Het genealogische overzicht is het resultaat van verzamelde informatie verkregen uit verschillende archieven, genealogische tijdschriften, literatuur en genealogische websites op het internet. 
  
                                                    

Literatuur:       
Die familie Suurd in Suid-Afrika, Dr. Hercules M. Malan
Zuidland in vroeger tijden, Jasper Quak
Onze Voorouders IV, kwartierstaten en stamreeksen
  

Gebruikte software:
Aldfaer 6.2
Frontpage 2003
Paint Shop Pro (PSP) 7 en XI
Joomla! 3.7
Artisteer 4
  

Aan het tot stand komen van de website werkten verder mee, waarvoor veel dank:

                                                                                      
Rob Ambachtsheer – Roelofarendsveen, website techniek/design en adviezen.

Rene Herrewijnen – Honselersdijk, voor het samenvoegen van zijn genealogische gegevens met mijn database.

Trudy  Jenner – Den Haag, hulp vertaling website.

 

 

Published: Nov. 2007, latest update August 2017.